HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Wymagania systemowe

background image

Wymagania systemowe

Skorzystanie z HP EWS wymaga zainstalowania następujących składników:

Obsługiwana przeglądarka internetowa. Poniżej przedstawiono listę przeglądarek obsługujących
wbudowany serwer internetowy (lista może być niekompletna):

Konqueror w wersji 3.5 lub nowszej

Microsoft Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej

Mozilla Firefox w wersji 1.0 lub nowszej

Opera w wersji 9.0 lub nowszej

Safari w wersji 1.0 lub nowszej

Połączenie sieciowe oparte na protokole Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/
IP).

Zainstalowany w urządzeniu serwer druku HP Jetdirect (wbudowany lub podłączony do gniazda
EIO (Enhanced Input/Output)).

4

Rozdział 1 Przegląd

PLWW