HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Strona Dziennik zdarzeń

background image

Strona Dziennik zdarzeń

Ekran Dziennik zdarzeń wyświetla ostatnie zdarzenia dotyczące produktu, takie jak zacięcia papieru,
błędy serwisowe i inne błędy drukarki. Poniższa ilustracja i tabela opisują sposób korzystania z tego
ekranu.

Rysunek 2-4

Ekran strony Dziennik zdarzeń

1

8

2

3

4 5

6

7

Tabela 2-4

Strona dziennika zdarzeń

Wywołanie

Obszar na ekranie

Informacje lub funkcje obszaru

1

HP EWS – karty i pozycje
menu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz

Nawigacja po wbudowanym serwerze

internetowym HP na stronie 7

.

2

Numer

Wyświetla listę błędów w kolejności wystąpienia. Najnowszy błąd ma
najwyższy numer.

3

Data i godzina

Wyświetla datę i godzinę poszczególnych zdarzeń dziennika.

4

Cykle

Wyświetla liczbę cykli napędu zakończonych przez produkt w momencie
wystąpienia błędu. Produkt kończy jeden cykl napędu dla każdego wydruku
lub kopii strony formatu Letter/A4.

5

Zdarzenie

Wyświetla wewnętrzny kod zdarzenia dla każdego ze zdarzeń.

6

Oprogramowanie
sprzętowe

Wyświetla wersję oprogramowania sprzętowego używanego w drukarce, gdy
wystąpiło zdarzenie.

7

Opis lub język

Wyświetla krótki opis niektórych zdarzeń.

8

Łącze Wsparcie
techniczne dla produktu

Zapewnia dostęp do strony internetowej firmy HP zawierającej informacje
ułatwiające rozwiązywanie problemów związanych z danym urządzeniem.

14

Rozdział 2 Wyświetlanie stanu urządzenia na ekranach Informacje HP EWS

PLWW