Ajutor HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

Imprimantă HP LaserJet P3010 Series
Ghidul utilizatorului pentru serverul
Web încorporat HP

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Server Web încorporat al imprimantei HP

LaserJet P3010

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi garanţie

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea
fără acordul prealabil scris este interzisă, cu
excepţia situaţiilor în care acest lucru este
permis prin legea drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi
modificate fără înştiinţare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produse şi servicii
HP sunt cele stabilite expres în certificatele
de garanţie individuale care însoţesc aceste
produse şi servicii. Nicio informaţie din cele
de faţă nu trebuie considerată ca fiind o
garanţie suplimentară. HP nu este
răspunzătoare pentru greşelile tehnice sau
de redactare sau pentru omisiunile din
prezentul document.

Informaţii referitoare la mărcile
comerciale şi titularii acestora

Adobe®, PostScript® şi Pantone® sunt
mărci comerciale ale Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® şi Windows® sunt mărci
comerciale înregistrate în S.U.A. ale
Microsoft Corp.

Edition 1, 9/2008

background image

Cuprins

1 Prezentare generală

Ce este un server Web încorporat? ..................................................................................................... 2

Caracteristici ....................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin şi serverul Web încorporat HP ............................................................... 3

Cerinţe de sistem ................................................................................................................................. 4
Deschiderea serverului Web încorporat HP ......................................................................................... 5
Conectarea şi deconectarea ................................................................................................................ 6

Pentru a vă conecta ca administrator .................................................................................. 6
Pentru a vă deconecta ca administrator ............................................................................. 6

Navigarea prin serverul Web încorporat HP ......................................................................................... 7

2 Vizualizarea stării produsului din ecranele de informaţii ale HP EWS

Stare dispozitiv ................................................................................................................................... 10
Pagină de configurare ........................................................................................................................ 11
Pagina Stare consumabile ................................................................................................................. 13
Pagina Jurnal de evenimente ............................................................................................................. 14
Pagină de utilizare .............................................................................................................................. 15
Informaţii dispozitiv ............................................................................................................................. 18
Instantaneu panou de control ............................................................................................................. 19
Imprimare ........................................................................................................................................... 20

Imprimarea unui fişier sau actualizarea firmware-ului din ecranul Imprimare .................... 21

3 Configurarea produsului din ecranele Setări

Configurare dispozitiv ......................................................................................................................... 24

Utilizarea meniurilor din ecranul Configurare dispozitiv ..................................................... 25

Dimensiuni/Tipuri tavă ........................................................................................................................ 26
Server de e-mail ................................................................................................................................. 27

Configurarea trimiterii e-mailurilor ...................................................................................... 27
Configurarea adresei de e-mail de returnare ..................................................................... 28

Abonamente alertă ............................................................................................................................. 29

Utilizarea ecranului Abonamente alertă - configurare cu un produs ................................. 30

Praguri de alertă ................................................................................................................................. 33
AutoSend ............................................................................................................................................ 34

Pentru a activa caracteristica AutoSend ............................................................................ 35

ROWW

iii

background image

Securitate ........................................................................................................................................... 36

Asistentul de configurare a securităţii HP Jetdirect ........................................................... 37
Setări de securitate pentru dispozitiv ................................................................................. 38
Setările de securitate pentru hard disc şi pentru stocarea în masă ................................... 44
Starea setărilor de securitate ............................................................................................. 46

Editare alte legături ............................................................................................................................ 47

Adăugarea unei legături ..................................................................................................... 48
Eliminarea unei legături ..................................................................................................... 48

Informaţii dispozitiv ............................................................................................................................. 49
Limbă .................................................................................................................................................. 50
Data şi ora .......................................................................................................................................... 51

Data şi ora - Opţiuni avansate ........................................................................................... 51
Data şi ora - Setări NTS ..................................................................................................... 52

Program de oprire .............................................................................................................................. 54

4 Gestionarea operaţiilor de reţea din ecranele Reţea

Prezentare generală ........................................................................................................................... 56

5 Utilizarea Alte legături ca resursă

hp instant support (Asistenţă instantanee HP) ................................................................................... 60

Cum funcţionează hp instant support (Asistenţă instantanee HP) .................................... 60
Informaţii disponibile de la hp instant support (Asistenţă instantanee HP) ........................ 60

Achiziţionare consumabile .................................................................................................................. 61
Suport produse ................................................................................................................................... 62
Arată-mi cum ...................................................................................................................................... 63
Furnizorul meu de servicii şi Contractul meu de servicii .................................................................... 64

Index ................................................................................................................................................................... 65

iv

ROWW

background image

Listă de tabele

Tabelul 1-1 Serverul Web încorporat HP ........................................................................................................... 7
Tabelul 2-1 Stare dispozitiv .............................................................................................................................. 10
Tabelul 2-2 Pagină de configurare ................................................................................................................... 11
Tabelul 2-3 Pagina Stare consumabile ............................................................................................................ 13
Tabelul 2-4 Pagina Jurnal de evenimente ........................................................................................................ 14
Tabelul 2-5 Pagină de utilizare ......................................................................................................................... 17
Tabelul 2-6 Pagina Imprimare .......................................................................................................................... 20
Tabelul 3-1 Configurare dispozitiv .................................................................................................................... 24
Tabelul 3-2 Dimensiuni/Tipuri tavă ................................................................................................................... 26
Tabelul 3-3 Server de e-mail ............................................................................................................................ 27
Tabelul 3-4 Abonamente alertă ........................................................................................................................ 29
Tabelul 3-5 AutoSend ....................................................................................................................................... 34
Tabelul 3-6 Securitate ...................................................................................................................................... 36
Tabelul 3-7 Configurare setări de securitate .................................................................................................... 40
Tabelul 3-8 Stări hard discuri ........................................................................................................................... 44
Tabelul 3-9 Opţiuni de configurare a unităţii hard disc ..................................................................................... 45
Tabelul 3-10 Stări disc criptat ........................................................................................................................... 45
Tabelul 3-11 Editare alte legături ..................................................................................................................... 47
Tabelul 3-12 Limbă ........................................................................................................................................... 50
Tabelul 3-13 Data şi ora ................................................................................................................................... 51
Tabelul 3-14 Program de oprire ....................................................................................................................... 54
Tabelul 4-1 Setări de reţea ............................................................................................................................... 56

ROWW

v

background image

vi

ROWW

background image

Listă de figuri

Figura 1-1 Exemplu de ecran HP EWS .............................................................................................................. 7
Figura 2-1 Ecranul Stare dispozitiv .................................................................................................................. 10
Figura 2-2 Ecranul Pagină de configurare ....................................................................................................... 11
Figura 2-3 Ecranul Pagina Stare consumabile ................................................................................................. 13
Figura 2-4 Ecranul paginii Jurnal de evenimente ............................................................................................. 14
Figura 2-5 Ecranul Pagină de utilizare (1 din 3) ............................................................................................... 15
Figura 2-6 Ecranul Pagină de utilizare (2 din 3) ............................................................................................... 16
Figura 2-7 Ecranul Pagină de utilizare (3 din 3) ............................................................................................... 16
Figura 2-8 Ecranul Informaţii dispozitiv ............................................................................................................ 18
Figura 2-9 Ecranul Instantaneu panou de control ............................................................................................ 19
Figura 2-10 Ecranul Imprimare ......................................................................................................................... 20
Figura 3-1 Ecranul Configurare dispozitiv ........................................................................................................ 24
Figura 3-2 Ecranul Dimensiuni/Tipuri tavă ....................................................................................................... 26
Figura 3-3 Ecranul Server de e-mail ................................................................................................................ 27
Figura 3-4 Ecranul Abonamente alertă ............................................................................................................ 29
Figura 3-5 Ecranul Abonamente alertă - configurare ....................................................................................... 30
Figura 3-6 Ecranul Abonamente alertă - test ................................................................................................... 32
Figura 3-7 Ecranul Praguri de alertă ................................................................................................................ 33
Figura 3-8 Ecranul AutoSend ........................................................................................................................... 34
Figura 3-9 Ecranul Securitate ........................................................................................................................... 36
Figura 3-10 Asistentul de configurare a securităţii HP Jetdirect ...................................................................... 38
Figura 3-11 Ecranul Setări de securitate pentru dispozitiv (1 din 2) ................................................................ 39
Figura 3-12 Ecranul Setări de securitate pentru dispozitiv (2 din 2) ................................................................ 39
Figura 3-13 Ecranul Setările de securitate pentru hard disc şi pentru stocarea în masă ................................. 44
Figura 3-14 Ecranul Editare alte legături .......................................................................................................... 47
Figura 3-15 Ecranul Informaţii dispozitiv .......................................................................................................... 49
Figura 3-16 Ecranul Limbă ............................................................................................................................... 50
Figura 3-17 Ecranul Data şi ora ....................................................................................................................... 51
Figura 3-18 Ecranul Format dată/oră ............................................................................................................... 52
Figura 3-19 Ecranul Data şi ora - Setări NTS ................................................................................................... 52
Figura 3-20 Ecranul Program de oprire ............................................................................................................ 54
Figura 4-1 Ecranul Setări de reţea ................................................................................................................... 56
Figura 5-1 Ecranul Alte legături ........................................................................................................................ 59

ROWW

vii

background image

viii

ROWW

background image

1