HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Limbă

background image

Limbă

Utilizaţi ecranul Limbă pentru a selecta limba în care să apară ecranele HP EWS. Tabelul şi ilustraţia
următoare descriu modul de utilizare a acestui ecran.

Figura 3-16

Ecranul Limbă

1

2
3
4

ATENŢIE:

Selectând Vizualizare pagini în limba dispozitivului sau Selectaţi o limbă, modificaţi

limba pentru oricine utilizează HP EWS.

Tabelul 3-12

Limbă

Detaliu

Zona de pe ecran

Informaţii sau capacitate furnizată de zona respectivă

1

Filele şi meniurile HP EWS

Pentru mai multe informaţii, consultaţi

Navigarea prin serverul Web

încorporat HP, la pagina 7

.

2

Vizualizare pagini în limba
Browser

(aceasta este setarea implicită)

Utilizaţi această caracteristică pentru a detecta limba selectată pentru
browserul Web. Ecranele HP EWS vor apărea în aceeaşi limbă.

3

Vizualizare pagini în limba
Printer

Utilizaţi această caracteristică pentru a detecta limba selectată pentru panoul
de control al dispozitivului. Ecranele HP EWS vor apărea în aceeaşi limbă.

4

Selectaţi o limbă

Selectaţi limba pentru ecranele HP EWS din meniul derulant.

NOTĂ:

EWS afişează corect numai limbile asiatice acceptate instalate

anterior şi configurate în sistemul de operare

NOTĂ:

Limba prestabilită este limba utilizată curent de browserul Web. Dacă atât browserul dvs. Web,

cât şi panoul de control utilizează o limbă care nu este disponibilă pentru HP EWS, engleza este
selectată în mod prestabilit. Dacă operaţi modificări în ecranul Limbă, faceţi clic pe Aplicare pentru a
salva modificările dvs.

50

Capitolul 3 Configurarea produsului din ecranele Setări

ROWW