HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Securitate

background image

Securitate

Tabelul şi ilustraţia următoare descriu modul de utilizare a ecranului Securitate.

Figura 3-9

Ecranul Securitate

1

2

3

4

5

Tabelul 3-6

Securitate

Detaliu

Zona de pe ecran

Informaţii sau capacitate furnizată de zona respectivă

1

Filele şi meniurile
HP EWS

Pentru mai multe informaţii, consultaţi

Navigarea prin serverul Web încorporat HP,

la pagina 7

.

2

Butonul Asistentul
de configurare a
securităţii
HP Jetdirect

Butonul Asistentul de configurare a securităţii HP Jetdirect vă permite să
configuraţi setările de securitate pentru serverul de imprimare HP Jetdirect al
dispozitivului.

3

Butonul Setări de
securitate pentru
dispozitiv

Butonul Setări de securitate pentru dispozitiv vă permite să configuraţi parole de
administrare, opţiunile serverului Web încorporat şi alte setări de securitate.

36

Capitolul 3 Configurarea produsului din ecranele Setări

ROWW

background image

Detaliu

Zona de pe ecran

Informaţii sau capacitate furnizată de zona respectivă

4

Butonul Setările de
securitate pentru
hard disc şi pentru
stocarea în masă

Butonul Efectuare ştergere cu stocare securizată vă permite să efectuaţi ştergeri
ale discurilor care elimină toate datele stocate de pe orice unitate de stocare în masă
ataşată la dispozitiv.

NOTĂ:

Setările pentru tipul de ştergere cu stocare securizată efectuată sunt

configurate în secţiunea Mod Ştergere fişiere din pagina cu setări de securitate a
dispozitivului.

NOTĂ:

Setaţi parola sistemului de fişiere al dispozitivului înainte de a efectua o

operaţie de ştergere cu stocare securizată. Setaţi parola pentru sistemul de fişiere în
secţiunea Parolă sistem de fişiere a paginii cu setări de securitate a dispozitivului.
Consultaţi

Setări de securitate pentru dispozitiv, la pagina 38

.

NOTĂ:

Acest buton nu apare dacă dispozitivul nu are instalat un dispozitiv de stocare

în masă.

NOTĂ:

Faceţi clic pe Aplicare setare criptare automată pentru a activa criptarea

unei unităţi hard disc de tipul HP Secure Hard Drive.

5

Starea setărilor de
securitate

Această secţiune prezintă un rezumat al setărilor de securitate curente ale
dispozitivului. Modificaţi aceste setări făcând clic pe butonul Configurare setări de
securitate
.