HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Prezentare generală

background image

Prezentare generală

Utilizaţi ecranele Reţea pentru a configura şi gestiona produsul în reţea. Aspectul şi caracteristicile
ecranelor disponibile din fila Reţea diferă, în funcţie de modelul şi versiunea serverului dvs. de imprimare
HP Jetdirect. Ecranul următor este similar celui afişat când faceţi clic pe Reţea. Din bara de navigare
din partea stângă, faceţi clic pe meniul Reţea pentru a afişa ecranul pe care doriţi să-l vizualizaţi.

Figura 4-1

Ecranul Setări de reţea

1

2

3

Tabelul 4-1

Setări de reţea

Detaliu

Zona de pe ecran

Informaţii sau capacitate furnizată de zona respectivă

1

Filele şi meniurile
HP EWS

Pentru mai multe informaţii, consultaţi

Navigarea prin serverul Web încorporat HP,

la pagina 7

.

2

Selectare limbă

Selectaţi limba pentru fila Reţea. Lista de limbi disponibile în fila Reţea nu este
identică cu lista de limbi disponibile în fila Setări.

3

Asistenţă

Faceţi clic pe ? pentru informaţii suplimentare despre opţiunile din fila Reţea.

În funcţie de modelul HP Jetdirect şi de versiunea operaţională a serverului dvs. de imprimare,
următoarele operaţii sunt câteva din cele pe care le puteţi efectua din ecranele Reţea:

Modificarea setărilor de configurare a reţelei pentru diverse tipuri de conexiuni de reţea

Activarea sau dezactivarea protocoalelor de imprimare

Configurarea unui contact pentru asistenţă şi a unor URL-uri pentru asistenţă

Setarea unei parole pentru a controla accesul la setările produsului şi la setările de configurare a
reţelei. Această parolă se sincronizează cu parola setată în ecranul Securitate generală din fila
Setări. Setaţi-o sau resetaţi-o în oricare dintre ecrane.

Configurarea securităţii produsului prin utilizarea parolelor, listelor de acces şi protocoalelor de
administrare

56

Capitolul 4 Gestionarea operaţiilor de reţea din ecranele Reţea

ROWW

background image

Vizualizarea informaţiilor generale despre starea reţelei, inclusiv statistici de reţea stocate pe
serverul de imprimare, pentru depanarea sau optimizarea reţelei

Vizualizarea informaţiilor despre protocoale pentru toate conexiunile de reţea acceptate

Deschiderea paginii de configurare HP Jetdirect

Setarea frecvenţei cu care HP EWS verifică starea reţelei

Pentru informaţii suplimentare despre ecranele Reţea, consultaţi următoarele resurse:

Asistenţă. În fiecare ecran Reţea, semnul ? în colţul dreapta-sus al ecranului oferă o descriere a
caracteristicilor de reţea. De asemenea, din ecranul Asistenţă puteţi obţine acces la mai multe
facilităţi de asistenţă de pe site-ul Web HP.

Ghidul administratorului pentru HP Jetdirect Acest ghid este în mod normal disponibil pe CD-
ul cu software care însoţeşte produsul şi poate fi descărcat din paginile de asistenţă hp.com pentru
produsul dvs., disponibile pe site-urile Web următoare.

ROWW

Prezentare generală

57

background image

58

Capitolul 4 Gestionarea operaţiilor de reţea din ecranele Reţea

ROWW

background image

5