HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Index

background image

Index

A

accesarea serverului Web

încorporat HP 5

accesorii, verificare instalate 11
actualizare firmware 20
actualizări firmware de la

distanţă 20

administratori

alerte, configurare 29
conectare 6
deconectare 6
setarea orei de începere 54

administratori IT

alerte, configurare 29
conectare 6
deconectare 6
setarea orei de începere 54

adresă de e-mail de returnare 28
adresă TCP/IP

configurare e-mail 27
localizare 5, 18

alerte

caracteristici 29
configurare 30
configurare e-mail 27
ştergere liste de destinaţii 32
testare liste de destinaţii 32

asistenţă

asistenţă instantanee 48, 60
asistenţă pentru produse 48,

62

instantanee 48, 60
produs 48, 62

asistenţă instantanee hp 48, 60
asistenţă online

asistenţă instantanee 48, 60
asistenţă pentru produse 48,

62

asistenţă pentru clienţi

instantanee 48, 60
produs 48, 62

asistenţă pentru produse 48, 62
asistenţă tehnică

instantanee 48, 60
produs 48, 62

asistenţă tehnică prin telefon 48,

62

B

browsere

acceptate 4
definiţie 2
închidere după deconectare 6

browsere Web

acceptate 4
definiţie 2
închidere după deconectare 6

butoane, panou de control 10
buton Anulare operaţie 36

C

caracteristici 2
cartuş de cerneală. Vezi cartuşe de

imprimare

cartuş de toner. Vezi cartuşe de

imprimare

cartuşe

caracteristică AutoSend 34
comandare 48, 61
informaţii de utilizare 15
stare 10, 13

cartuşe de imprimare

caracteristică AutoSend 34
comandare 48, 61
informaţii de utilizare 15
stare 10, 13

cerinţe de sistem 4
comandare consumabile 48, 61

conectare

proceduri 6
setări parolă 36

configurare de la distanţă 24
configurare trimitere e-mailuri 27
consumabile

caracteristică AutoSend 34
comandare 48, 61
informaţii de utilizare 15
pagină de stare 13
stare 10

contorizări de pagini 15
contracte de servicii 48
corectare decalare oră 52

D

deconectare 6
depanare

asistenţă instantanee 48, 60
asistenţă pentru produse 48,

62

ecran Pagina Configuraţie 11
pagină Jurnal de

evenimente 14

deschiderea serverului Web

încorporat HP 5

DIMM-uri, verificare instalate 11
dispozitive, definiţii 2
dispozitive mobile, imprimare de

pe 20

E

ecran Asistentul de configurare a

securităţii HP Jetdirect 37

ecran Configurare dispozitiv 24
ecran Configurare setări de

securitate 38

ecran Data şi ora 51
ecran Dimensiuni/Tipuri tavă 26
ecran Editare alte legături 47, 59

ROWW

Index

65

background image

ecrane Reţea 55
ecran Imprimare 20
ecran Informaţii dispozitiv 18, 49
ecran Limbă 50
ecran Oră activare 54
ecran Pagina Configuraţie 11
ecran Pagina Stare

consumabile 13

ecran Panou de control 19
ecran Securitate generală 36
ecran Server de e-mail 27
ecran Stare dispozitiv 10
e-mail

adresă de returnare,

configurare 28

alerte 29
asistenţă 48, 62
AutoSend 34
setări server 27
trimis, configurare 27

Explorer, versiuni acceptate 4

F

filă Informaţii

ecrane de stare 9
navigare 7
protejare prin parolă 6

filă Reţea 7
filă Setări 7, 23
Firefox, versiuni acceptate 4
firewalluri 5
firmware, actualizare 20
fişiere PDF, imprimare 20
fişiere PRN 20
fişiere PS, imprimare 20
fişiere text, imprimare 20
format dată/oră, setare 51
furnizori de servicii

alerte, configurare 29
conectare ca 6
deconectare 6
legături către 48

H

hârtie

pagină de utilizare 15
setări tavă 12, 24
stare 10

HP Web Jetadmin 3

I

imprimantă, limbaje 12
imprimare fişiere 20, 21
informaţii de utilizare,

AutoSend 34

Internet Explorer, versiuni

acceptate 4

Î

închidere, setarea orei de

începere 54

încorporat, server Web

definiţie 2

întrebări frecvente 48, 62

J

Jetadmin, HP Web 3
jurnale

eveniment 14

K

Konqueror, versiuni acceptate 4

L

legătură Achiziţionare

consumabile 48, 61

legătură Contractul meu de

servicii 48, 64

legătură Furnizorul meu de

servicii 48, 64

legături 47, 59
limbaje imprimantă 12
liste de destinaţii

creare 30
ştergere 32
testare 32

locaţie dispozitiv 18

M

managementul produsului într-un

grup 3

memorie, verificare instalată 11
meniu Configurare dispozitiv 24
meniu Diagnosticare 24
meniu Informaţii 24
meniu Manevrarea hârtiei 24
meniuri

navigare 24
panou de control 24
server Web încorporat HP 7

mesaje, eroare

pagină Jurnal de

evenimente 14

mesaje eroare

pagină Jurnal de

evenimente 14

Microsoft Internet Explorer, versiuni

acceptate 4

Mozilla Firefox, versiuni

acceptate 4

N

navigare 7, 24
Netscape Navigator, versiuni

acceptate 4

număr de inventar 18
număr de model 18
număr de serie 18
nume de utilizator 36

O

Opera, versiuni acceptate 4

P

pagină, contorizări 15
pagină de utilizare 15
pagină Jurnal de evenimente 14
panou de control

butoane 10
limbă 50
meniuri 24
vizualizare 19

parole 6, 36
personalităţi 12
personalităţi şi opţiuni

instalate 12

pornire, setarea orei de

începere 54

produse, definiţii 2
programul de pornire/oprire 54

R

reciclarea consumabilelor 48, 62
reţea bazată pe TCP/IP 4
reţele

configurare 55
tipuri acceptate 4
Web Jetadmin 3

S

Safari, versiuni acceptate 4

66

Index

ROWW

background image

securitate

stare 12

securitate generală

setări generale 36

semn plus, meniuri 24
server de imprimare

HP Jetdirect 56

server de imprimare Jetdirect 56
server HP Jetdirect 56
server Web, încorporat

caracteristici 2

server Web încorporat

caracteristici 2
definiţie 2

server Web încorporat HP

caracteristici 2
definiţie 2

setări 38
setări pentru ceas 51
setări temporale 51
site-uri Web

actualizări firmware 20
asistenţă instantanee 48, 60
asistenţă pentru produse 48,

62

stare

alerte 29
consumabile 10, 13
dispozitiv 10
reţea 55

suporturi de imprimare

pagină de utilizare 15
setări tavă 12, 24
stare 10

T

taste, panou de control 10
tavă

setări dimensiune 26
setări tip 26

tăvi

informaţii accesorii 12
pagină de utilizare 15
setări 24
stare suport de imprimare 10

Trimitere automată 34

W

Web Jetadmin 3

Z

zona Alte legături 59
zonă Alte legături 47

ROWW

Index

67

background image

68

Index

ROWW

background image
background image

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com