HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Conectarea şi deconectarea

background image

Conectarea şi deconectarea

Ecranele HP EWS sunt utilizate pentru vizualizarea informaţiilor despre produs şi modificarea opţiunilor
de configurare. Ecranele şi setările variază în funcţie de modul în care accesaţi HP EWS: ca utilizator
general, administrator de tehnologia informaţiei (IT) sau furnizor de servicii. Aceste parole pot fi
personalizate de către un administrator IT sau de către un furnizor de servicii.

Într-un HP EWS protejat prin parolă, numai fila Informaţii este disponibilă pentru utilizatorii care nu se
conectează utilizând parola. Dacă nu a fost setată nicio parolă (care este setarea prestabilită), toate
filele sunt vizibile.

Dacă a fost setată o parolă, trebuie să vă conectaţi ca administrator sau ca furnizor de servicii pentru
a dobândi acces la filele HP EWS protejate (Setări şi Reţea).

NOTĂ:

Pentru informaţii despre modificarea parolelor ca administrator IT, consultaţi

Securitate,

la pagina 36

. Dacă sunteţi un furnizor de servicii, consultaţi ghidul de service al produsului.