HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Dátum a čas – Nastavenia NTS

background image

Dátum a čas - Nastavenia NTS

Obrazovku Dátum a čas - Nastavenia NTS použite na synchronizáciu HP EWS s časovým serverom
v sieti. Nasledujúci obrázok znázorňuje túto obrazovku.

Obrázok 3-19

Obrazovka Dátum a čas - Nastavenia NTS

Na nakonfigurovanie sieťového časového servera za účelom nápravy časovej odchýlky použite tento
postup.

SKWW

Dátum a čas

53

background image

POZNÁMKA:

Tento proces zabraňuje odchyľovaniu (hodiny idú dopredu alebo dozadu), no

nesynchronizuje hodiny s hodinami časového servera v sieti.

1.

Zadajte adresu TCP/IP alebo názov hostiteľa časového servera v sieti do poľa Adresa servera
so sieťovým časom
. Toto je časový server siete, ktorý HP EWS používa na synchronizáciu.

2.

V poli Synchronizovať čas so serverom každých zadajte interval, v akom chcete, aby k
synchronizácii dochádzalo.

3.

Do poľa Lokálny port na prijatie času zo servera zadajte číslo príslušného portu.

4.

Kliknutím na tlačidlo OK uložíte vaše nastavenia.

5.

Kliknite na Synchronizovať teraz, aby ste vykonali okamžitú synchronizáciu. Ak nekliknete na
Synchronizovať teraz, hodiny budú synchronizované pri najbližšom naplánovanom termíne.

54

Kapitola 3 Konfigurácia produktu z obrazoviek Nastavenia

SKWW