HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - E-mailový server

background image

E-mailový server

Obrazovku E-mailový server použite na konfiguráciu nastavení e-mailu pre odchádzajúce e-maily.
Nastavenia na tejto obrazovke použite na odosielanie a prijímanie e-mailových správ, vrátane výstrah
produktu. Nasledujúci obrázok, tabuľka a postupy opisujú, ako používať túto obrazovku.

Obrázok 3-3

Obrazovka E-mailový server

1

2

3

4

Tabuľka 3-3

E-mailový server

Popis
obrázka

Oblasť obrazovky

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

1

Karty a ponuky
HP EWS

Ďalšie informácie nájdete v časti

Navigácia v prostredí vstavaného webového servera

HP na strane 7

.

2

Odchádzajúci e-mail Nakonfigurujte odchádzajúci e-mail, ak plánujete využívať funkcie Upozornenia

alebo AutoSend. Ďalšie informácie nájdete v časti

Používanie obrazovky

Zaregistrované upozornenia–nastavenie s produktom na strane 30

.

3

Spätná e-mailová
adresa

Toto je e-mailová adresa zariadenia, ktorá sa zobrazuje vo výstražných hláseniach
zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v časti

Konfigurovanie spätnej e-mailovej adresy

na strane 28

.

4

Zapnúť
autentifikáciu SMTP

Ak váš server SMTP požaduje autentifikáciu, zadajte prístupové údaje sem.