HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Konfigurovanie spätnej e-mailovej adresy

background image

Konfigurovanie spätnej e-mailovej adresy

Keď konfigurujete spätnú e-mailovú adresu na stránke E-mailový server, konfigurujete identitu
produktu. Napríklad ak zadáte anyone@your.company.com (ktokoľvek@vašaspoločnosť.com) do
poľa Spätná e-mailová adresa, všetky e-maily odoslané produktom odídu z adresy
anyone@yourcompany.com (ktokoľvek@vašaspoločnosť.com). V tomto príklade je identitou
zariadenia: anyone@your.company.com (ktokoľvek@vašaspoločnosť.com)

28

Kapitola 3 Konfigurácia produktu z obrazoviek Nastavenia

SKWW