HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Nastavenie odchádzajúceho e-mailu

background image

Nastavenie odchádzajúceho e-mailu

Ak plánujete využívať funkcie Upozornenia alebo AutoSend, musíte nakonfigurovať odchádzajúci e-
mail.

1.

Vyhľadajte adresu TCP/IP alebo plne kvalifikovaný názov domény poštového servera na báze
protokolu simple mail transfer protocol (SMTP) vo vašej sieti. Vstavaný webový server používa
adresu TCP/IP servera SMTP na prenos e-mailových správ na ostatné počítače. Pole adresy e-
mailového servera taktiež podporuje adresy IPV6 (SMTP6).

POZNÁMKA:

Tieto informácie zvyčajne poskytuje správca siete alebo e-mailu vo vašej

organizácii.

2.

Označte zaškrtávacie políčko Zapnúť odchádzajúci e-mail.

3.

Zadajte adresu TCP/IP servera SMTP alebo plne kvalifikovaný názov domény nachádzajúci sa v
kroku 1 v textovom poli Server SMTP.

SKWW

E-mailový server

27

background image

4.

Zadajte spätnú e-mailovú adresu pre zariadenie (voliteľné).

POZNÁMKA:

Informácie o konfigurácii spätnej e-mailovej adresy si pozrite v časti

Konfigurovanie spätnej e-mailovej adresy na strane 28

.

5.

Ak server SMTP požaduje autentifikáciu, zaškrtnite políčko Zapnúť autentifikáciu SMTP a
zadajte používateľské meno a heslo (voliteľné).

6.

Kliknutím na položku Použiť uložíte zmeny.