HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Jazyk

background image

Jazyk

Obrazovku Jazyk použite na zvolenie jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať obrazovky HP EWS.
Nasledujúci obrázok a tabuľka opisujú, ako používať túto obrazovku.

Obrázok 3-16

Obrazovka Jazyk

1

2
3
4

UPOZORNENIE:

Zvolením Zobrazovať stránky v jazyku zariadenia alebo Vyberte jazyk zmeníte

jazyk pre každého, kto používa HP EWS.

Tabuľka 3-12

Jazyk

Popis
obrázka

Oblasť obrazovky

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

1

Karty a ponuky HP EWS

Ďalšie informácie nájdete v časti

Navigácia v prostredí vstavaného webového

servera HP na strane 7

.

2

Zobrazovať stránky v jazyku
prehliadača

(toto je predvolené nastavenie)

Túto funkciu použite na rozpoznanie jazyka, ktorý je zvolený pre váš
prehliadač. Obrazovky HP EWS sa budú zobrazovať v rovnakom jazyku.

3

Zobrazovať stránky v jazyku
tlačiarne

Túto funkciu použite na rozpoznanie jazyka, ktorý je zvolený pre ovládací panel
zariadenia. Obrazovky HP EWS sa budú zobrazovať v rovnakom jazyku.

4

Vyberte jazyk

Zvoľte si jazyk pre obrazovky HP EWS z rozbaľovacieho zoznamu.

POZNÁMKA:

EWS správne zobrazuje len podporované ázijské jazyky, ktoré

boli v minulosti nainštalované a nakonfigurované v rámci OS

POZNÁMKA:

Predvolený jazyk je ten jazyk, ktorý webový prehliadač práve používa. Ak váš

prehliadač aj ovládací panel používajú jazyk, ktorý nie je dostupný pre HP EWS, ako predvolený jazyk
bude nastavená angličtina. Ak uskutočníte akékoľvek zmeny na obrazovke Jazyk, kliknutím na položku
Použiť tieto zmeny uložíte.

SKWW

Jazyk

51