HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Konfigurácia zariadenia

background image

Konfigurácia zariadenia

Obrazovku Konfigurácia zariadenia použite na vytlačenie informačných stránok o zariadení a
nastavenie zariadenia na diaľku.

Ponuky na tejto obrazovke sú podobné ponukám dostupným na ovládacom paneli vášho zariadenia.
Niektoré z ponúk ovládacieho panelu nie sú dostupné z HP EWS. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola
súčasťou dodávky vášho zariadenia, kde nájdete bližšie informácie o ponukách podporovaných vaším
zariadením.

Nasledujúci obrázok, tabuľka a vzorový postup opisujú, ako používať túto obrazovku.

Obrázok 3-1

Obrazovka Konfigurácia zariadenia

1

2

3

Tabuľka 3-1

Konfigurácia zariadenia

Popis
obrázka

Oblasť obrazovky

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

1

Karty a ponuky
HP EWS

Ďalšie informácie nájdete v časti

Navigácia v prostredí vstavaného webového servera

HP na strane 7

.

2

Vyberte ponuku

Ponuka Ukáž mi ako

Pozrite si podrobné pokyny pre výkon tlačových úloh.

Ponuka Informácie

Informačné stránky tlačového zariadenia poskytujú
podrobné informácie o zariadení a jeho aktuálnej
konfigurácii.

Ponuka Manipulácia s
papierom

Nastavte typ média, ktorý sa nachádza v jednotlivých
zásobníkoch.

Spravovanie spotrebného
materiálu

Definujte úroveň spotrebného materiálu, ktorá
signalizuje stav nízkej hladiny spotrebného materiálu
a nastavte činnosť, ktorú zariadenie vykoná, keď sa
dosiahne táto úroveň.

Ponuka Konfigurácia
zariadenia

Konfigurujte zariadenie, aby ste prispôsobili jeho
správanie. Napríklad z tejto ponuky môžete nastaviť
osobné nastavenia zariadenia, ako sú napr.
nastavenia kvality tlače alebo cieľových priehradok.

Ponuka DIAGNOSTIKA

Získajte informácie o zariadení, ktoré môžete použiť
pri riešení problémov.

3

Znak plus (

)

Kliknutím na znak plus vedľa ponuky alebo kliknutím na ponuku zobrazíte podponuky
alebo podpoložky.

24

Kapitola 3 Konfigurácia produktu z obrazoviek Nastavenia

SKWW