HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Plán spánku

background image

Plán spánku

Správca IT môže obrazovku Plán spánku použiť na nakonfigurovanie času prebudenia a času spánku
pre jednotlivé dni. Napríklad produkt je možné nastaviť, aby sa prebúdzal o 07:30, aby do 08:00 dokončil
inicializáciu a kalibráciu a bol pripravený na používanie. Správca nastaví len jedno nastavenie
prebudenia pre každý deň; na druhej strane, každý deň môže mať pridelené odlišné nastavenie
prebudenia. Okrem toho na šetrenie energie je možné nastaviť oneskorenie spánku, aby bol produkt
vypnutý po stanovenej dobe nečinnosti.

Obrázok 3-20

Obrazovka Plán spánku

1

2

3

Tabuľka 3-14

Plán spánku

Popis
obrázka

Oblasť obrazovky

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

1

Karty a ponuky HP EWS Ďalšie informácie nájdete v časti

Navigácia v prostredí vstavaného webového

servera HP na strane 7

.

2

Čas prebudenia

Zvoľte jeden alebo viacero dní, počas ktorých sa má použiť nastavenie prebudenia
a potom nastavte čas, kedy sa produkt bude každý deň zapínať.

3

Čas spánku

Zvoľte jeden alebo viacero dní, počas ktorých sa má použiť nastavenie Čas
spánku
, a potom nastavte čas, kedy sa produkt bude každý deň zapínať.

SKWW

Plán spánku

55

background image

56

Kapitola 3 Konfigurácia produktu z obrazoviek Nastavenia

SKWW

background image

4