HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Typy/veľkosti zásobníka

background image

Typy/veľkosti zásobníka

Obrazovku Typy/veľkosti zásobníka použite na pridelenie veľkostí a typov papiera pre každý zásobník
produktu. Nasledujúci obrázok a tabuľka opisujú, ako používať túto obrazovku.

Obrázok 3-2

Obrazovka Typy/veľkosti zásobníka

1

2

Tabuľka 3-2

Typy/veľkosti zásobníka

Popis
obrázka

Oblasť obrazovky

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

1

Karty a ponuky HP EWS Ďalšie informácie nájdete v časti

Navigácia v prostredí vstavaného webového

servera HP na strane 7

.

2

Veľkosti zásobníkov a
Typy zásobníkov

Tieto ponuky použite na zvolenie predvolených veľkostí a typov papiera pre každý
zásobník produktu.

26

Kapitola 3 Konfigurácia produktu z obrazoviek Nastavenia

SKWW