HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Zaregistrované upozornenia

background image

Zaregistrované upozornenia

Z obrazovky Zaregistrované upozornenia môžu správcovia IT nastaviť produkt na odosielanie
problémových a stavových výstrah komukoľvek prostredníctvom e-mailových správ. Keď je táto funkcia
nakonfigurovaná, automaticky sa spúšťajú výstrahy o stave spotrebného materiálu a dráhy papiera a
iné pomocné informácie o službách. Výstrahy môže prijímať viac ako jeden jednotlivec, pričom každá
z osôb prijíma iba určité výstrahy. Napríklad asistent správcu môže byť zodpovedný za objednávanie
tlačových kaziet alebo opravu zaseknutí a môže dostávať rozšírené varovanie, keď dochádza toner
alebo sa vyskytne zaseknutie. Podobným spôsobom môže byť spotrebný materiál s dlhou životnosťou
obsluhovaný externým poskytovateľom služieb, ktorý by mohol dostávať výstrahy v spojitosti s výkonom
údržby na produkte, plnením prednej alebo zadnej zošívačky a podobnými potrebami.

POZNÁMKA:

Keď je nainštalované zariadenie permanentného ukladania, ako je napr. pevný disk,

používateľ môže vytvoriť až štyri rozličné zoznamy cieľov s maximálne 20 príjemcami na každom z
týchto zoznamov. (Bez zariadenia na permanentné ukladanie môže používateľ odosielať upozornenia
iba na štyri e-mailové adresy.)

Nasledujúci obrázok, tabuľka a postupy opisujú, ako používať túto obrazovku na upravovanie,
testovanie a mazanie cieľov a zoznamov cieľov.

POZNÁMKA:

Aby e-mailové výstrahy fungovali, zapnite odchádzajúce e-maily. Aby ste zapli

odchádzajúce e-maily, pozrite si časť

Nastavenie odchádzajúceho e-mailu na strane 27

.

Obrázok 3-4

Obrazovka Zaregistrované upozornenia

3

4

5

6

1

2

Tabuľka 3-4

Zaregistrované upozornenia

Popis
obrázka

Oblasť obrazovky

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

1

Karty a ponuky
HP EWS

Ďalšie informácie nájdete v časti

Navigácia v prostredí vstavaného webového servera

HP na strane 7

.

2

Zhrnutie zoznamu
cieľov

Uvádza aktuálne výbery pre každý cieľ. Pole Názov zoznamu sa zobrazí iba vtedy, ak
je nainštalovaný pevný disk.

3

Upraviť

Kliknite na toto tlačidlo, aby ste vykonali zmeny na cieli alebo v zozname cieľov.

4

Test

Kliknutím na toto tlačidlo odošlete testovaciu výstrahu do cieľa alebo zoznamu cieľov.

5

Odstrániť

Kliknutím na toto tlačidlo vymažete cieľ alebo zoznam cieľov.

6

Nový zoznam
cieľov

Kliknutím na toto tlačidlo definujete nastavenia pre nový zoznam cieľov pre výstrahy.

SKWW

Zaregistrované upozornenia

29