HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Používanie Iné prepojenia ako informačného zdroja

background image

Používanie Iné prepojenia ako
informačného zdroja

Rámček Iné prepojenia obsahuje štyri stále prepojenia, ktoré poskytujú rýchly prístup k informáciám
špecifickým pre produkt, ako napr. interaktívnemu riešeniu problémov alebo informáciám o objednávaní
originálneho spotrebného materiálu značky HP.

Obrázok 5-1

Obrazovka Iné prepojenia

POZNÁMKA:

Obrazovku Upraviť ostatné prepojenia na karte Nastavenia môžete použiť na

pridanie až piatich vlastných prepojení na webové stránky, ktoré si vyberiete. Tieto prepojenia sa
objavujú na všetkých obrazovkách vstavaného webového servera v rámčeku Iné prepojenia pod ľavým
navigačným panelom. Ďalšie informácie nájdete v časti

Upraviť ostatné prepojenia na strane 48

.

Nasledujúce časti opisujú každé z prepojení, ktoré sa predvolene zobrazujú v rámčeku Iné
prepojenia
.

SKWW

61