HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Môj poskytovateľ služieb a Moja servisná zmluva

background image

Môj poskytovateľ služieb a Moja servisná zmluva

Prepojenia Môj poskytovateľ služieb a Moja servisná zmluva sa zobrazujú iba vtedy, ak boli
vytvorené (a prípadne premenované) poskytovateľom služieb na obrazovke Iné prepojenia na karte
Nastavenia. Na toto prepojenie môže následne kliknúť ľubovoľný používateľ, aby získal informácie o
poskytovateľovi služieb a servisnej zmluve. Tieto informácie, ktoré môžu mať až 50 znakov, sú
uchované v trvalom úložnom priestore produktu.

66

Kapitola 5 Používanie Iné prepojenia ako informačného zdroja

SKWW