HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Otvorenie vstavaného webového servera HP

background image

Otvorenie vstavaného webového servera HP

Na otvorenie HP EWS použite nasledujúci postup.

POZNÁMKA:

Z oblasti za hranicou firewallu nemôžete prehliadať obrazovky HP EWS.

1.

Otvorte podporovaný webový prehliadač.

2.

V poli Adresa alebo Prejsť na zadajte adresu TCP/IP IPv4 alebo IPv6, meno hostiteľa alebo
nastavené meno hostiteľa, ktoré je pridelené k tomuto produktu. Pozrite si nasledujúce príklady.

Adresa IPv4 TCP/IP: http://192.168.1.1

Adresa IPv6 TCP/IP: http://[2001:0ba0:0000:0000:0000:0000:0000:1234]

Názov hostiteľa: npiXXXXXX

Ak nepoznáte adresu TCP/IP pre zariadenie, vyhľadajte ju pomocou ponuky ovládacieho panela alebo
vytlačením konfiguračnej stránky. Pokyny vyhľadajte v používateľskej príručke, ktorá bola dodaná spolu
s produktom.

SKWW

Otvorenie vstavaného webového servera HP

5