HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Prihlásenie a odhlásenie

background image

Prihlásenie a odhlásenie

Obrazovky HP EWS sa používajú na zobrazenie informácií o produkte a na zmenu možností
konfigurácie. Obrazovky a nastavenia sa líšia v závislosti od toho, ako pristupujete k HP EWS: ako
bežný používateľ, správca informačných technológií (IT) alebo ako poskytovateľ služby. Tieto heslá
môže zmeniť správca IT alebo poskytovateľ služieb.

V HP EWS chránenom heslom je pre používateľov, ktorí sa neprihlásia pomocou hesla, k dispozícii len
karta Informácie. Ak nebolo nastavené žiadne predvolené heslo (čo predstavuje predvolené
nastavenie), budú viditeľné všetky karty.

Ak bolo nastavené heslo, musíte sa prihlásiť ako správca IT alebo poskytovateľ služieb, aby ste získali
prístup k chráneným kartám HP EWS (Nastavenia a Práca v sieti).

POZNÁMKA:

Informácie o zmene hesiel pre správcu IT nájdete v

Zabezp. na strane 37

. Ak ste

poskytovateľom služieb, pozrite si návod k službám zariadenia.