HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Odhlásenie v pozícii správcu

background image

Odhlásenie v pozícii správcu

Aby ste sa odhlásili, riaďte sa nasledujúcim postupom.

1.

Kliknite na prepojenie Odhlásenie.

2.

Aby ste odhlasovanie dokončili, zatvorte prehliadač.

UPOZORNENIE:

Ak prehliadač nezatvoríte, pripojenie k HP EWS produktu zostane fungovať, a to by

mohlo predstavovať bezpečnostné riziká.

6

Kapitola 1 Prehľad

SKWW