HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Prehľad

background image

Prehľad

Obrazovky Práca v sieti použite na nakonfigurovanie a správu vášho produktu v sieti. Vzhľad a funkcie
obrazoviek dostupných z karty Práca v sieti sa líšia v závislosti od modelu a verzie vášho tlačového
servera HP Jetdirect. Nasledujúca obrazovka je podobná tomu, čo by ste mali uvidieť po kliknutí na
položku Práca v sieti. Z navigačnej lišty kliknite na ponuku Práca v sieti pre obrazovku, ktorú si želáte
zobraziť.

Obrázok 4-1

Obrazovka Nastavenia siete

1

2

3

Tabuľka 4-1

Nastavenia siete

Popis obrázka Oblasť na obrazovke

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

1

Karty a ponuky
HP EWS

Ďalšie informácie nájdete v časti

Navigácia v prostredí vstavaného webového

servera HP na strane 7

.

2

Zvoliť jazyk

Zvoľte si jazyk pre kartu Práca v sieti. Zoznam jazykov, ktoré sú dostupné pod
kartou Práca v sieti nie je rovnaký ako zoznam jazykov, ktoré sú dostupné pod
kartou Nastavenia.

3

Pomocník

Kliknite na ?, aby ste zobrazili bližšie informácie o možnostiach pod kartou Práca
v sieti
.

V závislosti od modelu a prevádzkovej verzie vášho tlačového servera HP Jetdirect nasledujúce položky
predstavujú niektoré z úloh, ktoré môžete vykonávať prostredníctvom obrazoviek Práca v sieti:

Zmena nastavení konfigurácie siete pre rozličné typy sieťových pripojení

Zapnutie a vypnutie protokolov tlače

Nastavenie kontaktov podpory a adries URL pre podporu

Nastavte heslo na ovládanie prístupu k nastaveniam produktu a nastaveniam sieťovej konfigurácie.
Toto heslo je synchronizované s heslom, ktoré ste nastavili na obrazovke Všeobecné
zabezpečenie
pod kartou Nastavenia. Nastaviť alebo vynulovať ho môžete na ktorejkoľvek z
týchto obrazoviek.

58

Kapitola 4 Spravovanie sieťovej prevádzky z obrazoviek Práca v sieti

SKWW

background image

Nastavenie zabezpečenia vášho produktu prostredníctvom uplatnenia hesiel, prístupových
zoznamov a protokolov správy

Zobrazenie všeobecných informácií o stave siete vrátane sieťových štatistík, ktoré sú uložené na
tlačovom serveri, za účelom riešenia problémov a optimalizácie siete

Zobrazenie informácií o protokoloch pre všetky podporované sieťové pripojenia

Otvorenie konfiguračnej stránky pre HP Jetdirect

Nastavenie frekvencie, pri ktorej HP EWS kontroluje stav siete

Ďalšie informácie o obrazovkách Práca v sieti si naštudujte z nasledujúcich zdrojov:

Pomocník. Na každej obrazovke Práca v sieti, ? v pravom hornom rohu obrazovky poskytuje
popis sieťových možností. Z obrazovky Pomocník môžete získať prístup aj k dodatočnej pomoci
z webovej stránky spoločnosti HP.

Príručka správcu servera HP Jetdirect. Tento sprievodca je bežne dostupný na disku CD so
softvérom, ktorý bol dodaný s týmto produktom, a je možné ho prevziať na lokalite hp.com zo
stránky podpory pre váš produkt dostupnej na nasledujúcich webových lokalitách.

SKWW

Prehľad

59

background image

60

Kapitola 4 Spravovanie sieťovej prevádzky z obrazoviek Práca v sieti

SKWW

background image

5