HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Zobrazenie stavu produktu na obrazovkách Informácie HP EWS

background image

Zobrazenie stavu produktu na
obrazovkách Informácie HP EWS

Obrazovky dostupné z karty Informácie slúžia len na informačné účely; nemôžete z týchto obrazoviek
konfigurovať produkt. Aby ste produkt konfigurovali cez HP EWS, pozrite si časť

Konfigurácia produktu

z obrazoviek Nastavenia na strane 23

.

POZNÁMKA:

Niektoré produkty nepodporujú všetky obrazovky.

SKWW

9