HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Konfiguračná strana

background image

Konfiguračná strana

Obrazovku Konfiguračná strana použite na zobrazenie aktuálnych nastavení produktu, na asistenciu
pri riešení problémov a overenie inštalácie voliteľného príslušenstva, ako sú pamäťové moduly typu
DIMM. Nasledujúci obrázok a tabuľka opisujú, ako používať túto obrazovku.

Obrázok 2-2

Obrazovka Konfiguračná strana

1

2

3

4

5

6

7

Tabuľka 2-2

Konfiguračná strana

Popis obrázka

Oblasť obrazovky

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

1

Karty a ponuky HP EWS

Ďalšie informácie nájdete v časti

Navigácia v prostredí vstavaného

webového servera HP na strane 7

.

2

Informácie o tlačiarni

Uvádza sériové číslo, čísla verzie a iné informácie o zariadení.

SKWW

Konfiguračná strana

11

background image

Popis obrázka

Oblasť obrazovky

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

3

Nainštal. osobitosti a
možnosti

Zoznamy:

Verzia a adresa TCP/IP pre všetky sieťové zariadenia pripojené k
produktu (Jetdirect alebo interný Jetdirect)

Nainštalované jazyky tlačiarne (ako je jazyk príkazov pre tlačiareň
[PCL] a PostScript® [PS])

Možnosti nainštalované v každej zásuvke DIMM a zásuvke EIO

Zariadenia USB, ktoré je možné pripojiť k tlačiarni používanej ako
hostiteľský radič USB, ako sú veľkokapacitné úložné zariadenia,
dotykové karty alebo klávesnice

4

Pamäť

Uvádza informácie o pamäti, pracovnom priestore ovládača PCL (PCL
Driver Work Space (DWS)) a informácie o šetrení zdrojov.

5

Zázn. udal.

Uvádza počet aktívnych záznamov v Zázn. udal., tri najnovšie záznamy
a celkovú kapacitu Zázn. udal..

6

Zabezp.

Uvádza stav zámku ovládacieho panela, možnosti ochrany disku proti
zápisu a portov priameho pripojenia (USB alebo paralelných).

Stav portov priameho pripojenia môžete zmeniť na obrazovke Zabezp.
pod kartou Nastavenia označením alebo zrušením označenia
zaškrtávacieho políčka Vypnúť priame porty.

7

Zásobníky a možnosti
papiera

Uvádza veľkosť a typ médií, ktoré sú špecifikované pre jednotlivé
zásobníky produktu. Ak je nainštalovaná jednotka duplexora alebo
nejaké príslušenstvo na manipuláciu s papierom, potom informácie o
týchto zariadeniach sa tu budú tiež nachádzať.

Tabuľka 2-2

Konfiguračná strana (pokračovanie)

12

Kapitola 2 Zobrazenie stavu produktu na obrazovkách Informácie HP EWS

SKWW