HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Snímka z ovládacieho panela

background image

Snímka z ovládacieho panela

Obrazovka Snímka z ovládacieho panela ukazuje displej ovládacieho panelu produktu tak, ako keby
ste stáli pred samotným produktom. Keďže toto zobrazenie ukazuje stav produktu, môže vám byť
nápomocné pri riešení problémov s produktom.

POZNÁMKA:

Vzhľad tejto obrazovky môže byť odlišný v závislosti od vášho produktu.

Obrázok 2-9

Obrazovka Snímka z ovládacieho panela

SKWW

Snímka z ovládacieho panela

19