HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Stav zariadenia

background image

Stav zariadenia

Obrazovku Stav zariadenia použite na zobrazenie aktuálneho stavu produktu. Nasledujúci obrázok a
tabuľka opisujú, ako používať túto obrazovku.

Obrázok 2-1

Obrazovka Stav zariadenia

1

2

3

4

6

7

5

Tabuľka 2-1

Stav zariadenia

Popis obrázka Oblasť obrazovky

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

1

Karty a ponuky
HP EWS

Ďalšie informácie nájdete v časti

Navigácia v prostredí vstavaného webového

servera HP na strane 7

.

2

Stav

Ukazuje stav zariadenia (rovnaké informácie, aké sa zobrazujú na displeji
ovládacieho panelu).

3

Tlačidlá ovládacieho
panela

Tieto tlačidlá ovládacieho panela používajte rovnakým spôsobom, ako by ste
používali tlačidlá na produkte. Aby ste si zvolili, ktoré tlačidlá ovládacieho panela
sa budú zobrazovať na obrazovke, prejdite na obrazovku Zabezp. na karte
Nastavenia.

4

Spotrebný materiál

Ukazuje približný podiel zostávajúcej životnosti pre každú položku spotrebného
materiálu.

5

Podrobnosti o spotr
materiále

Otvorí obrazovku Str. stavu spotr. mat., kde si môžete prezrieť informácie o
spotrebnom materiáli produktu.

6

Médiá

Ukazuje stav a informácie o konfigurácií pre vstupné zásobníky a výstupné
priehradky.

Stav médií je OK, pokiaľ zásobník nie je úplne prázdny. Keď je zásobník prázdny,
stav je Prázdny.

7

Zmeniť nastavenia

Otvorí obrazovku Iné nastavenia, na ktorej môžete meniť nastavenia papiera.

10

Kapitola 2 Zobrazenie stavu produktu na obrazovkách Informácie HP EWS

SKWW