HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Stránka Zázn. udal.

background image

Stránka Zázn. udal.

Obrazovka Zázn. udal. uvádza najnovšie udalosti produktu, vrátane zaseknutí, zlyhaní služieb a iných
chýb tlačiarne. Nasledujúci obrázok a tabuľka opisujú, ako používať túto obrazovku.

Obrázok 2-4

Stránka obrazovky Zázn. udal.

1

8

2 3

5

6

7

4

Tabuľka 2-4

Stránka záznamu udalostí

Popis obrázka Oblasť obrazovky

Informácia alebo vlastnosť, ktorú oblasť poskytuje

1

Karty a ponuky HP EWS

Ďalšie informácie nájdete v časti

Navigácia v prostredí vstavaného webového

servera HP na strane 7

.

2

Číslo

Uvádza poradie, v akom chyby nastali. Chyba, ktorá nastala ako posledná,
má najvyššie číslo.

3

Dátum a čas

Uvádza dátum a čas pre každú zaznamenanú udalosť.

4

Cykly

Ukazuje počet cyklov motora, ktoré produkt dokončil, keď nastala chyba.
Produkt dokončí jeden cyklus motora pre každú stranu stránky formátu Letter/
A4, ktorá sa vytlačí alebo skopíruje.

5

Udalosť

Ukazuje interný kód udalosti pre každú udalosť.

6

Firmvér

Zobrazuje verziu firmvéru, ktorý bol zavedený, keď sa vyskytla udalosť na
tlačiarni.

7

Popis alebo osobitosť

Uvádza stručný popis niektorých udalostí.

8

Prepojenie Produktová
podpora

Poskytuje prístup k webovej stránke spoločnosti HP, kde nájdete informácie
v spojitosti s riešením problémov špecifických pre daný produkt.

14

Kapitola 2 Zobrazenie stavu produktu na obrazovkách Informácie HP EWS

SKWW