HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tlač súboru alebo aktualizácia firmvéru z obrazovky Tlačiť

background image

Tlač súboru alebo aktualizácia firmvéru z obrazovky Tlačiť

Nasledujúci postup použite na vytlačenie súboru alebo aktualizáciu firmvéru produktu z obrazovky
Tlačiť.

1.

Zvoľte súbor, ktorý sa nachádza na vašom počítači alebo v sieti a potom kliknite na tlačidlo pod
Voľba 1 a prejdite na súbor, ktorý chcete vytlačiť.

2.

Kliknite na Použiť.

SKWW

Tlačiť

21

background image

22

Kapitola 2 Zobrazenie stavu produktu na obrazovkách Informácie HP EWS

SKWW

background image

3