Pomoč HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

Tiskalnik HP LaserJet P3010 Series

Uporabniški priročnik za HP-jev vgrajeni

spletni strežnik

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Vgrajeni spletni strežnik naprave HP LaserJet

P3010

Uporabniški priročnik

background image

Garancija in avtorske pravice

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Razmnoževanje, prirejanje ali prevajanje
brez predhodnega pisnega dovoljenja je
prepovedano, razen če je dovoljeno z zakoni
o avtorskih pravicah.

Informacije v tem dokumentu se lahko
spremenijo brez obvestila.

Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve
so navedena v garancijski izjavi, ki je
priložena vsakemu izdelku ali storitvi.
Ničesar v tem dokumentu ni mogoče
tolmačiti kot dodatnega jamstva. HP ni
odgovoren za tehnične ali uredniške napake
oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Blagovne znamke

Adobe®, PostScript® in Pantone® so
blagovne znamke podjetja Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® in Windows® sta zaščiteni
blagovni znamki družbe Microsoft
Corporation v ZDA.

Edition 1, 9/2008

background image

Kazalo

1 Pregled

Kaj je vgrajeni spletni strežnik? ............................................................................................................ 2

Funkcije .............................................................................................................................. 2
HP Web Jetadmin in HP-jev vgrajeni spletni strežnik .......................................................... 3

Sistemske zahteve ............................................................................................................................... 4
Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ......................................................................... 5
Prijava in odjava ................................................................................................................................... 6

Prijava skrbnika ................................................................................................................... 6
Odjava skrbnika .................................................................................................................. 6

Krmarjenje po HP-jevem vgrajenem spletnem strežniku ..................................................................... 7

2 Ogled stanja naprave na zaslonih Informacije HP EWS

Stanje naprave ................................................................................................................................... 10
Konfiguracijska stran .......................................................................................................................... 11
Stran Stanje potrošnega materiala ..................................................................................................... 13
Stran Dnevnik dogodkov .................................................................................................................... 14
Stran o uporabi ................................................................................................................................... 15
Informacije o napravi .......................................................................................................................... 18
Posnetek nadzorne plošče ................................................................................................................. 19
Tiskanje .............................................................................................................................................. 20

Tiskanje datoteke ali posodobitev vdelane programske opreme na zaslonu
Tiskanje ............................................................................................................................ 21

3 Konfiguriranje naprave na zaslonih Nastavitve

Konfiguracija naprave ......................................................................................................................... 24

Uporaba menijev na zaslonu Konfiguracija naprave ......................................................... 25

Velikosti/vrste pladnja ......................................................................................................................... 26
E-poštni strežnik ................................................................................................................................. 27

Konfiguracija odhodne pošte ............................................................................................. 27
Konfiguriranje povratnega e-poštnega naslova ................................................................. 28

Naročnine na opozorila ...................................................................................................................... 29

Uporaba zaslona Naročnine na opozorila – nastavitev z napravo .................................... 30

Pragi za opozorila ............................................................................................................................... 33
Samodejno pošiljanje ......................................................................................................................... 34

SLWW

iii

background image

Vklop funkcije Samodejno pošiljanje ................................................................................ 35

Varnost ............................................................................................................................................... 36

Čarovnik za konfiguriranje varnosti strežnika HP Jetdirect ................................................ 37
Varnostne nastavitve naprave ........................................................................................... 38
Varnostne nastavitve trdega diska in masovnega pomnilnika ........................................... 44
Stanje varnostnih nastavitev .............................................................................................. 46

Urejanje drugih povezav ..................................................................................................................... 47

Dodajanje povezave .......................................................................................................... 48
Odstranjevanje povezave .................................................................................................. 48

Informacije o napravi .......................................................................................................................... 49
Jezik ................................................................................................................................................... 50
Datum in čas ...................................................................................................................................... 51

Datum in ura – napredno ................................................................................................... 52
Datum in ura - nastavitve NTS ........................................................................................... 52

Razpored mirovanja ........................................................................................................................... 54

4 Upravljanje delovanja omrežja prek zaslonov Omrežje

Pregled ............................................................................................................................................... 56

5 Uporaba zaslona Druge povezave kot vir

hp instant support ............................................................................................................................... 60

Kako deluje hp instant support .......................................................................................... 60
Informacije, ki so na voljo na spletnem mestu hp instant support ..................................... 60

Nakup potrošnega materiala .............................................................................................................. 61
Podpora za izdelek ............................................................................................................................. 62
Kako uporabljati .................................................................................................................................. 63
Moj ponudnik storitev in Moja servisna pogodba ............................................................................... 64

Stvarno kazalo ................................................................................................................................................... 65

iv

SLWW

background image

Seznam tabel

Tabela 1-1 HP-jev vgrajeni spletni strežnik ....................................................................................................... 7
Tabela 2-1 Stanje naprave ............................................................................................................................... 10
Tabela 2-2 Konfiguracijska stran ...................................................................................................................... 11
Tabela 2-3 Stran Stanje potrošnega materiala ................................................................................................ 13
Tabela 2-4 Dnevnik dogodkov .......................................................................................................................... 14
Tabela 2-5 Stran o uporabi ............................................................................................................................... 17
Tabela 2-6 Stran za tiskanje ............................................................................................................................. 20
Tabela 3-1 Konfiguracija naprave .................................................................................................................... 24
Tabela 3-2 Velikosti/vrste pladnja .................................................................................................................... 26
Tabela 3-3 E-poštni strežnik ............................................................................................................................. 27
Tabela 3-4 Naročnine na opozorila .................................................................................................................. 29
Tabela 3-5 Samodejno pošiljanje ..................................................................................................................... 34
Tabela 3-6 Varnost ........................................................................................................................................... 36
Tabela 3-7 Konfiguriraj varnostne nastavitve ................................................................................................... 40
Tabela 3-8 Stanja trdih diskov .......................................................................................................................... 44
Tabela 3-9 Možnosti konfiguracije trdega diska ............................................................................................... 45
Tabela 3-10 Stanja šifriranega diska ................................................................................................................ 45
Tabela 3-11 Urejanje drugih povezav .............................................................................................................. 47
Tabela 3-12 Jezik ............................................................................................................................................. 50
Tabela 3-13 Datum in čas ................................................................................................................................ 51
Tabela 3-14 Razpored mirovanja ..................................................................................................................... 54
Tabela 4-1 Omrežne nastavitve ....................................................................................................................... 56

SLWW

v

background image

vi

SLWW

background image

Seznam slik

Slika 1-1 Vzorčni zaslon HP EWS ..................................................................................................................... 7
Slika 2-1 Zaslon Stanje naprave ...................................................................................................................... 10
Slika 2-2 Zaslon Konfiguracijska stran ............................................................................................................. 11
Slika 2-3 Zaslon Stran Stanje potrošnega materiala ........................................................................................ 13
Slika 2-4 Zaslon Stran Dnevnik dogodkov ....................................................................................................... 14
Slika 2-5 Zaslon Stran o uporabi (1 od 3) ........................................................................................................ 15
Slika 2-6 Zaslon Stran o uporabi (2 od 3) ........................................................................................................ 16
Slika 2-7 Zaslon Stran o uporabi (3 od 3) ........................................................................................................ 16
Slika 2-8 Zaslon Informacije o napravi ............................................................................................................. 18
Slika 2-9 Zaslon Posnetek nadzorne plošče .................................................................................................... 19
Slika 2-10 Zaslon Tiskanje ............................................................................................................................... 20
Slika 3-1 Zaslon Konfiguracija naprave ............................................................................................................ 24
Slika 3-2 Zaslon Velikosti/vrste pladnja ............................................................................................................ 26
Slika 3-3 Zaslon E-poštni strežnik .................................................................................................................... 27
Slika 3-4 Zaslon Naročnine na opozorila ......................................................................................................... 29
Slika 3-5 Zaslon Naročnine na opozorila – nastavitev ..................................................................................... 30
Slika 3-6 Zaslon Naročnine na opozorila – test ................................................................................................ 32
Slika 3-7 Zaslon Pragi za opozorila .................................................................................................................. 33
Slika 3-8 Zaslon Samodejno pošiljanje ............................................................................................................ 34
Slika 3-9 Zaslon Varnost .................................................................................................................................. 36
Slika 3-10 Čarovnik za konfiguriranje varnosti strežnika HP Jetdirect ............................................................. 38
Slika 3-11 Zaslon Varnostne nastavitve naprave (1 od 2) ............................................................................... 39
Slika 3-12 Zaslon Varnostne nastavitve naprave (2 od 2) ............................................................................... 39
Slika 3-13 Zaslon Varnostne nastavitve trdega diska in masovnega pomnilnika ............................................. 44
Slika 3-14 Zaslon Urejanje drugih povezav ...................................................................................................... 47
Slika 3-15 Zaslon Informacije o napravi ........................................................................................................... 49
Slika 3-16 Zaslon Jezik .................................................................................................................................... 50
Slika 3-17 Zaslon Datum in čas ........................................................................................................................ 51
Slika 3-18 Zaslon Oblika datuma/časa ............................................................................................................. 52
Slika 3-19 Zaslon Datum in ura - nastavitve NTS ............................................................................................ 52
Slika 3-20 Zaslon Razpored mirovanja ............................................................................................................ 54
Slika 4-1 Zaslon Omrežne nastavitve .............................................................................................................. 56
Slika 5-1 Zaslon Druge povezave .................................................................................................................... 59

SLWW

vii

background image

viii

SLWW

background image

1