Корисничко упутство за HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

HP LaserJet P3010 Series štampača

Uputstvo za upotrebu

Korišćenje uređaja
Upravljanje uređajem
Održavanje uređaja
Rešavanje problema

Dodatne informacije o proizvodu:

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

HP LaserJet P3010 Series štampača

Uputstvo za upotrebu

background image

Autorska prava i licenca

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Nije dozvoljeno umnožavanje,
prilagođavanje ili prevođenje bez
prethodnog pismenog odobrenja, osim u
okvirima zakona o autorskim pravima.

Informacije koje se navode u ovom
dokumentu mogu se menjati bez
obaveštenja.

Jedine garancije za HP proizvode i usluge
navode se u izričitim garancijama koje idu uz
proizvode i usluge. Ništa od onoga što je
ovde navedeno ne sme se smatrati kao
davanje dodatne garancije. HP ne odgovara
za tehničke odn. uređivačke greške ili
propuste koje sadrži ovaj dokument.

Broj dela: CE524-90936

Edition 1, 4/2009

Žigovi

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

predstavljaju

žigove kompanije Adobe Systems
Incorporated.

Intel® Core™ je zaštitni žig korporacije Intel
Corporation u SAD i drugim zemljama/
regionima.

Java™ je američki zaštitni žig kompanije Sun
Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows® i Windows®XP
registrovani su u SAD i predstavljaju žigove
kompanije Microsoft Corporation.

Windows Vista® predstavlja registrovani žig
ili žig kompanije Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim
zemljama/regionima.

UNIX

®

predstavlja registrovani žig kompanije

The Open Group.

ENERGY STAR i ENERGY STAR su marke
registrovane u SAD.

background image

Sadržaj

1 Osnovno o uređaju

Konvencije koje su korišćene u ovom priručniku .................................................................................. 2
Poređenje uređaja ................................................................................................................................ 3
Karakteristike koje se tiču životne sredine ........................................................................................... 5
Funkcije proizvoda ............................................................................................................................... 6
Prikazi proizvoda .................................................................................................................................. 8

Prikaz s prednje strane ........................................................................................................ 8
Pogled otpozadi ................................................................................................................... 9

2 Kontrolna tabla

Raspored na kontrolnoj tabli ............................................................................................................... 12
Korišćenje menija kontrolne table ...................................................................................................... 14

Korišćenje menija .............................................................................................................. 14

meni Pokaži mi kako .......................................................................................................................... 15
meni Pronalaženje zadatka ................................................................................................................ 16
meni Informacije ................................................................................................................................. 18
meni Rad sa papirom ......................................................................................................................... 19
meni Upravljanje potrošnim materijalom ............................................................................................ 20
meni Podešavanje uređaja ................................................................................................................. 21

meni Štampanje ................................................................................................................. 21

podmeni PCL .................................................................................................... 22

meni Kvalitet štampe ......................................................................................................... 23
meni Podešavanje sistema ................................................................................................ 26
meni U/I ............................................................................................................................. 30

meniji Ugrađeni Jetdirect i EIO <X> Jetdirect ................................................... 31

meni Početne vrednosti ..................................................................................................... 38

meni Dijagnostika ............................................................................................................................... 40
Meni za servisiranje ............................................................................................................................ 42

3 Softver za Windows

Podržane verzije operativnog sistema Windows ................................................................................ 44
Podržani upravljački programi štampača za Windows ....................................................................... 45
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 46

Režimi instalacije UPD upravljačkog programa ................................................................. 46

SRWW

iii

background image

Izaberite odgovarajući upravljački program za operativni sistem Windows ....................................... 47
Prioriteti postavki za štampanje .......................................................................................................... 48
Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Windows ........................ 49
Uklanjanje softvera za Windows ........................................................................................................ 50
Podržani pomoćni programi za Windows ........................................................................................... 51

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 51
Ugrađeni Web server ......................................................................................................... 51
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 51

Softver za druge operativne sisteme .................................................................................................. 53

4 Korišćenje štampača na Macintosh računarima

Softver za Macintosh .......................................................................................................................... 56

Podržani operativni sistemi za Macintosh .......................................................................... 56
Podržani upravljački programi štampača za operativni sistem Macintosh ......................... 56
Uklanjanje softvera sa Macintosh operativnih sistema ...................................................... 56
Prioritet postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh ................................... 56
Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Macintosh ...... 57
Softver za Macintosh računare .......................................................................................... 58

HP Printer Utility ............................................................................................... 58

Otvaranje aplikacije HP Printer Utility ............................................... 58
Funkcije programa HP Printer Utility ................................................ 58

Podržani pomoćni programi za Macintosh ......................................................................... 59

Ugrađeni Web server ........................................................................................ 59

Korišćenje funkcija upravljačkog programa za Macintosh .................................................................. 60

Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampanje u operativnom sistemu
Macintosh .......................................................................................................................... 60
Promena veličine dokumenta ili štampanje na prilagođenoj veličini papira ....................... 60
Štampanje naslovne stranice ............................................................................................. 60
Korišćenje vodenih žigova ................................................................................................. 61
Štampanje više stranica na jednom listu papira u operativnom sistemu za
Macintosh .......................................................................................................................... 61
Štampanje na obe strane papira (dupleks štampanje) ...................................................... 62
Čuvanje zadataka .............................................................................................................. 62
Korišćenje menija Services (Usluge) ................................................................................. 63

5 Povezivanje

USB veza ........................................................................................................................................... 66
Mrežna podešavanja .......................................................................................................................... 67

Podržani mrežni protokoli .................................................................................................. 67
Podešavanje mrežnog uređaja .......................................................................................... 69

Pregled i promena mrežnih postavki ................................................................. 69
Postavljanje ili promena mrežne lozinke ........................................................... 69
Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table ............................... 69

iv

SRWW

background image

Ručno podesite IPv6 TCP/IP parametre iz kontrolne table ............................... 70
Onemogućavanje mrežnih protokola (opciono) ................................................ 71

Onemogući IPX/SPX, AppleTalk ili DLC/LLC ................................... 71

Brzina veze i postavke dupleksa ....................................................................... 71

6 Papir i mediji za štampanje

Korišćenje papira i medija za štampanje ............................................................................................ 74
Podržane veličine papira i medija za štampanje ................................................................................ 75
Prilagođena veličina papira ................................................................................................................ 77
Podržane vrste papira i medija za štampanje .................................................................................... 78
Kapacitet ležišta i polica ..................................................................................................................... 79
Smernice za specijalne vrste papira ili medije za štampanje ............................................................. 80
Umetanje papira u ležišta ................................................................................................................... 81

Položaj papira prilikom umetanja u ležišta ......................................................................... 81
Umetanje u ležište 1 ......................................................................................................... 81
Umetanje papira u ležište 2 ili u opciono ležište kapaciteta 500 listova ............................ 83

Podešavanje ležišta ........................................................................................................................... 87

Podešavanje ležišta prilikom umetanja papira ................................................................... 87
Podešavanje kasete da odgovara postavkama zadatka za štampanje ............................. 87
Konfigurisanje ležišta pomoću menija Paper Handling ...................................................... 88
Izbor papira prema izvoru, vrsti i veličini ............................................................................ 88

Izvor .................................................................................................................. 88
Vrsta i veličina ................................................................................................... 88

Korišćenje opcija za izlaz papira ....................................................................................................... 89

Štampanje u (standardnu) izlaznu korpu ........................................................................... 89
Štampanje u zadnju izlaznu korpu ..................................................................................... 89

7 Korišćenje funkcija štampača

Postavke za uštedu ............................................................................................................................ 92

EconoMode ........................................................................................................................ 92
Vreme do mirovanja ........................................................................................................... 92

Podešavanje vremena do mirovanja ................................................................. 92
Omogućavanje i onemogućavanje vremena do mirovanja ............................... 93

Vreme buđenja .................................................................................................................. 93

Podešavanje sata realnog vremena .................................................................. 93
Podešavanje vremena buđenja ......................................................................... 94

Korišćenje mogućnosti skladištenja zadataka .................................................................................... 95

Kreiranje uskladištenog zadatka ........................................................................................ 95
Štampanje uskladištenog zadatka ..................................................................................... 96
Brisanje uskladištenog zadatka ......................................................................................... 96

USB usputno štampanje ..................................................................................................................... 98

8 Zadaci štampanja

SRWW

v

background image

Otkazivanje zadatka za štampanje ................................................................................................... 100

Zaustavljanje zadatka za štampanje pomoću kontrolne table uređaja ............................ 100
Zaustavljanje zadatka za štampanje iz softvera .............................................................. 100

Korišćenje funkcija upravljačkog programa za Windows ................................................................. 101

Otvaranje upravljačkog programa za štampač. ............................................................... 101
Korišćenje prečica za štampanje ..................................................................................... 101
Podešavanje opcija za papir i kvalitet .............................................................................. 101
Podešavanje efekata za dokument .................................................................................. 102
Podešavanje opcija za završnu fazu štampanja dokumenta ........................................... 102
Podešavanje opcija za skladištenje zadataka ................................................................. 104
Pristup podršci i informacijama o statusu uređaja ........................................................... 105
Podešavanje naprednih opcija za štampanje .................................................................. 105

9 Upravljanje štampačem i održavanje

Štampanje stranica sa informacijama i uputstvima .......................................................................... 108
Koristite softver HP Easy Printer Care ............................................................................................ 110

Otvaranje softvera HP Easy Printer Care ........................................................................ 110
Sekcije softvera HP Easy Printer Care ............................................................................ 110

Korišćenje ugrađenog Web servera ................................................................................................. 113

Otvaranje ugrađenog Web servera korišćenjem mrežne veze ........................................ 113
Sekcije ugrađenog Web servera ...................................................................................... 114

Korišćenje softvera HP Web Jetadmin ............................................................................................. 117
Korišćenje bezbednosnih funkcija .................................................................................................... 118

IP bezbednost .................................................................................................................. 118
Obezbeđivanje ugrađenog Web servera ......................................................................... 118
Bezbedno brisanje diska .................................................................................................. 118

Promenljivi podaci ........................................................................................... 119
Dodatne informacije ........................................................................................ 119

HP šifrovani čvrsti diskovi visokih performansi ................................................................ 119
Otvor za integraciju hardvera ........................................................................................... 119
Obezbeđivanje sačuvanih zadataka ................................................................................ 119
Zaključavanje menija kontrolne table ............................................................................... 119
Zaključavanje formatora .................................................................................................. 120

Upravljanje potrošnim materijalom ................................................................................................... 122

Čuvanje kasete s tonerom ............................................................................................... 122
Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača ..................... 122
Telefon za prijavljivanje lažnih HP proizvoda i Web lokacija .......................................... 122
Trajanje potrošnog materijala .......................................................................................... 122

Zamenjivanje potrošnog materijala i delova ..................................................................................... 123

Smernice za zamenu potrošnog materijala ..................................................................... 123
Menjanje kertridža za štampanje ..................................................................................... 123

Instaliranje memorije, unutrašnjih USB uređaja i spoljnih kartica za servere za štampanje ............ 127

Pregled ............................................................................................................................ 127

vi

SRWW

background image

Instaliranje memorije ........................................................................................................ 127

Instaliranje memorije uređaja .......................................................................... 127

Provera instalacije DIMM modula .................................................................................... 131
Čuvanje resursa (trajnih resursa) ................................................................................... 131
Omogućavanje memorije u operativnom sistemu Windows ............................................ 132
Instaliranje unutrašnjih USB uređaja ............................................................................... 133
Instaliranje EIO kartica ..................................................................................................... 135

Čišćenje uređaja ............................................................................................................................... 138

Čišćenje spoljašnjosti ...................................................................................................... 138
Očistite putanju papira ..................................................................................................... 138

Ažuriranje firmvera ........................................................................................................................... 139

Određivanje postojeće verzije firmvera ............................................................................ 139
Preuzmite novi firmver sa Web lokacije kompanije HP ................................................... 139
Prebacivanje novog firmvera na uređaj ........................................................................... 139

Ažuriranje firmvera pomoću flash izvršne datoteke ........................................ 139
Korišćenje FTP servera za otpremanje firmvera pomoću pregledača ............ 140
Korišćenje FTP-a za ažuriranje firmvera preko mrežne veze ......................... 140
Korišćenje softvera HP Web Jetadmin za ažuriranje firmvera ........................ 141
Ažuriranje firmvera pomoću Microsoft Windows komandi .............................. 141

Ažuriranje HP Jetdirect firmvera ...................................................................................... 141

10 Rešavanje problema

Rešavanje opštih problema .............................................................................................................. 144

Kontrolna lista za rešavanje problema ............................................................................. 144
Faktori koji utiču na performanse uređaja ........................................................................ 145

Vraćanje fabričkih postavki ............................................................................................................... 146
Tumačenje poruka na kontrolnoj tabli .............................................................................................. 147

Vrste poruka na kontrolnoj tabli ....................................................................................... 147
Poruke kontrolne table ..................................................................................................... 147

Zaglavljeni papir ............................................................................................................................... 164

Najčešći uzroci zaglavljivanja papira ............................................................................... 164
Uklanjanje zaglavljenog papira ........................................................................................ 165

Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1 ...................................................... 165
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 2 ili opcionog ležišta za 500
listova .............................................................................................................. 166
Uklonite zaglavljeni papir iz područja gornjeg poklopca .................................. 169
Uklonite zaglavljeni papir iz oblasti zadnjih vratanaca i grejača ...................... 171
Uklanjanje zaglavljenog papira iz jedinice za dvostrano štampanje ............... 174

Uklanjanje zaglavljenog papira ........................................................................................ 178

Problemi u radu sa papirom ............................................................................................................. 179

Uređaj uzima više listova istovremeno ............................................................................ 179
U uređaj se stavlja pogrešna veličina papira ................................................................... 179
Uređaj povlači papir iz pogrešnog ležišta ........................................................................ 180
Ležište ne uzima automatski papir .................................................................................. 180

SRWW

vii

background image

Ležište 2, 3 ili 4 ne uzima papir ....................................................................................... 180
Folija ili sjajan papir neće da ulazi u štampač .................................................................. 181
Koverte se zaglavljuju ili ih uređaj ne uzima ispravno ..................................................... 182
Odštampani papir se uvija ili gužva. ................................................................................ 182
Uređaj ne štampa dvostrano ili štampa dvostrano na neispravan način ......................... 182

Rešavanje problema sa kvalitetom štampe ...................................................................................... 184

Problemi sa kvalitetom štampe koji potiču od papira ....................................................... 184
Problemi sa kvalitetom štampe koje izaziva okruženje .................................................... 184
Problemi sa kvalitetom štampe usled zaglavljivanja ........................................................ 184
Primeri defekata na slikama ............................................................................................ 184
Pravilnik o defektima koji se ponavljaju ........................................................................... 190

Rešavanje problema sa performansama ......................................................................................... 191
Rešavanje problema sa povezivanjem ............................................................................................. 192

Rešavanje problema sa direktnim povezivanjem ............................................................ 192
Rešavanje problema sa mrežom ..................................................................................... 192

Rešite probleme sa USB usputnim štampanjem .............................................................................. 193
Problemi sa softverom proizvoda ..................................................................................................... 195
Rešavanje najčešćih problema u operativnom sistemu Windows ................................................... 196
Rešavanje uobičajenih problema u operativnom sistemu Macintosh ............................................... 197

Dodatak A Potrošni materijal i dodatna oprema

Naručivanje delova, dodatne opreme i potrošnog materijala ........................................................... 202
Brojevi delova ................................................................................................................................... 203

Dodatna oprema za rad sa papirom ................................................................................ 203
Kasete s tonerom ............................................................................................................. 203
Memorija .......................................................................................................................... 203
Kablovi i interfejs .............................................................................................................. 204

Dodatak B Servisiranje i podrška

Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard .............................................................. 206
HP Premium Protection garancija: Izjava o ograničenoj garanciji za LaserJet kertridž za
štampanje ......................................................................................................................................... 207
Ugovor o licenciranju s krajnjim korisnikom ..................................................................................... 208
Garancija za popravke od strane korisnika ...................................................................................... 210
Korisnička podrška ........................................................................................................................... 211
Ponovno pakovanje proizvoda ......................................................................................................... 212
Nalog za servisiranje ........................................................................................................................ 213

Dodatak C Specifikacije

Fizičke specifikacije .......................................................................................................................... 216
Potrošnja energije, električne specifikacije i ispuštanje zvukova ..................................................... 217
Radno okruženje .............................................................................................................................. 218

viii

SRWW

background image

Dodatak D Informacije o propisima

FCC propisi ...................................................................................................................................... 220
Program proizvoda za upravljanje prirodnim resursima ................................................................... 221

Zaštita životne sredine ..................................................................................................... 221
Proizvodnja ozona ........................................................................................................... 221
Potrošnja struje ................................................................................................................ 221
Potrošnja tonera .............................................................................................................. 221
Upotreba papira ............................................................................................................... 221
Plastika ............................................................................................................................ 221
HP LaserJet potrošni materijal ......................................................................................... 221
Uputstva o vraćanju i recikliranju ..................................................................................... 222

Sjedinjene Američke Države i Portoriko .......................................................... 222

Grupno vraćanje (više od jednog kertridža) .................................... 222
Pojedinačno vraćanje ..................................................................... 222
Isporuka .......................................................................................... 222

Vraćanje kertridža van SAD ............................................................................ 222

Papir ................................................................................................................................ 223
Ograničenja materijala ..................................................................................................... 223
Uklanjanje otpadne opreme od strane korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj
uniji .................................................................................................................................. 223
Hemijske supstance ......................................................................................................... 224
Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet - MSDS) ....... 224
Za više informacija ........................................................................................................... 224

Deklaracija o usklađenosti ................................................................................................................ 225
Izjave o bezbednosti ......................................................................................................................... 226

Bezbednost lasera ........................................................................................................... 226
Kanadski DOC propisi ..................................................................................................... 226
VCCI izjava (Japan) ......................................................................................................... 226
Izjava o kablu za napajanje (Japan) ................................................................................ 226
Izjava o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Koreja) ........................................................ 226
Izjava o laserima za Finsku ............................................................................................. 226
Tabela supstanci (Kina) ................................................................................................... 227

Indeks ............................................................................................................................................................... 229

SRWW

ix

background image

x

SRWW

background image

1