HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Deklaracija o usklađenosti

background image

Deklaracija o usklađenosti

Deklaracija o usklađenosti

prema standardu ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1, DoC#: BOISB-0804-00-rel.1.0
Ime proizvođača:

Hewlett-Packard Company

Adresa proizvođača:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

izjavljuje da je uređaj

Ime uređaja:

HP LaserJet P3010 series
Obuhvata: CB530A – opciono ležište kapaciteta 500 listova

Kontrolni broj modela

2)

:

BOISB-0804-00

Opcije uređaja:

SVE

Kertridži za štampanje: CE255A /CE255X

u skladu sa sledećim Specifikacijama uređaja:

Bezbednost:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (laserski/LED uređaj klase 1)
GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 / EN 55022:2006 - klasa B

1)

EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC naslovi 47 CFR, deo 15 klasa B

2)

/ ICES-003, tema 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

Dodatne informacije:

Navedeni proizvod je u skladu sa zahtevima EMC direktive 2004/108/EEC i direktive o niskom naponu 2006/95/EC, te u skladu s tim nosi
znak CE

.

Ovaj uređaj je u skladu sa delom 15 pravilnika FCC. Pri radu se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne
smetnje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da izazovu neželjen rad.

1) Ueđaj je testiran sa tipičnom konfiguracijom sa personalnim računarskim sistemima Hewlett-Packard.

(2) Iz kontrolnih razloga, ovom proizvodu je dodeljen Kontrolni broj modela. Ovaj broj ne bi trebalo mešati sa marketinškim imenom ili brojem
(brojevima) proizvoda.

Boise, Idaho , USA

30.5.2008.

Samo za teme o propisima:

Kontakt u Evropi:

Lokalna kancelarija kompanije Hewlett-Packard za prodaju i servis ili Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAKS: +49-7031-14-3143),

http://www.hp.com/

go/certificates

Kontakt u SAD:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160,, Boise, ID 83707-0015, , (Telefon:
208-396-6000)

SRWW

Deklaracija o usklađenosti 225