HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - HP LaserJet potrošni materijal

background image

HP LaserJet potrošni materijal

Možete lako da vratite i reciklirate svoje HP LaserJet kertridže za štampanje nakon što ih iskoristite, i
to besplatno, uz pomoć programa za recikliranje HP Planet Partners. Višejezične informacije o programu
i uputstva dobijaju se uz svako novo pakovanje HP LaserJet kertridža za štampanje i potrošnog
materijala. Ako vraćate više kertridža odjednom, dodatno ćete pomoći u smanjivanju negativnog uticaja
na životnu sredinu.

HP je posvećen proizvodnji inventivnih, visokokvalitetnih proizvoda i usluga koje ne zagađuju životnu
sredinu, od projektovanja i proizvodnje proizvoda do procesa distribucije, korišćenja i recikliranja. Kada
učestvujete u programu HP Planet Partners, garantujemo da će kasete s tonerom štampača HP
LaserJet koje vratite biti pravilno reciklirane i obrađene u cilju proizvodnje plastike i metala za nove
proizvode i uklanjanja miliona tona otpada sa deponija. S obzirom da se kaseta s tonerom reciklira i
upotrebljava u novim materijalima, neće vam biti vraćena. Hvala što brinete o životnoj sredini!

SRWW

Program proizvoda za upravljanje prirodnim resursima 221

background image

NAPOMENA:

Povratnu nalepnicu koristite samo za vraćanje praznih, originalnih kaseta s tonerom za

HP LaserJet. Molimo vas da ne koristite ovu nalepnicu za kasete s tonerom za HP inkjet, za kasete s
tonerom drugih proizvođača, dopunjene ili prerađene kasete ili povraćaje u okviru garancije. Za
informacije o recikliranju kaseta s tonerom za HP inkjet idite na

http://www.hp.com/recycle

.