HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet – MSDS)

background image

Lista bezbednosnih podataka o materijalima (Material Safety Data Sheet -

MSDS)

Izveštaje o bezbednosti materijala (Material Safety Data Sheets, MSDS) za potrošni materijal koji sadrži
hemijske supstance (na primer, toner) možete preuzeti sa Web lokacije kompanije HP na adresi

www.hp.com/go/msds

ili

www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

.