HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Potrošnja struje

background image

Potrošnja struje

U režimu Ready (Spreman) i Sleep (Mirovanje), potrošnja energije se znatno smanjuje, čime se štede
prirodni resursi i novac, a performanse uređaja ostaje na visokom nivou. Da biste odredili u kojoj meri
ovaj proizvod odgovara ENERGY STAR® smernicama, pogledajte Listu podataka o proizvodu ili Listu
sa specifikacijama. Lista proizvoda koji odgovaraju ovim smernicama nalazi se i na lokaciji:

www.hp.com/go/energystar