HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Za više informacija

background image

Za više informacija

Za informacije o temama koje se tiču životne sredine:

Ekološki profil ovog proizvoda i sličnih HP proizvoda

Posvećenost kompanije HP životnoj sredini

Sistem ekološkog upravljanja kompanije HP

Program vraćanja i recikliranja isluženih proizvoda kompanije HP

Lista bezbednosnih podataka o materijalima

Posetite

www.hp.com/go/environment

ili

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

.

224 Dodatak D Informacije o propisima

SRWW