HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korišćenje menija kontrolne table

background image

Korišćenje menija kontrolne table

Većinu rutinskih zadataka za štampanje možete obaviti sa računara putem upravljačkog programa
štampača ili aplikacije. Ovo je najpogodniji način za kontrolisanje uređaja i na ovaj način ćete zaobići
podešavanja za uređaj na kontrolnoj tabli. Pročitajte datoteke pomoći za program, odnosno pročitajte
odeljak

Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Windows

na stranici 49

ili

Promena postavki upravljačkog programa štampača za operativni sistem Macintosh

na stranici 57

da biste saznali dodatne informacije o otvaranju upravljačkog programa za štampač.

Možete upravljati uređajem i menjanjem postavki na kontrolnoj tabli. Pomoću kontrolne table možete
pristupati funkcijama koje ne podržavaju upravljački program štampača ili aplikacija, kao i konfigurisati
veličinu i vrstu ležišta za papir.