HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korišćenje menija

background image

Korišćenje menija

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Da biste se kretali kroz liste, pritisnite strelicu nadole ili nagore .

3.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste izabrali opciju.

4.

Pritisnite strelicu nazad da biste se vratili na prethodni nivo.

5.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

da biste izašli iz menija.

6.

Pritisnite dugme Help kako biste videli dodatne informacije o stavki.

Sledeći meniji su glavni.

Glavni meniji

SHOW ME HOW (POKAŽI MI KAKO)

RETRIEVE JOB (PRONAĐI ZADATAK)

INFORMATION (INFORMACIJE)

PAPER HANDLING (RAD SA PAPIROM)

UPRAVLJANJE POTROŠNIM MATERIJALOM

CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA)

DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA)

SERVICE (SERVISIRANJE)

14

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW