HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - meni Informacije

background image

meni Informacije

Pomoću menija INFORMATION (INFORMACIJE) možete pregledati i štampati određene informacije o
uređaju.

Za prikaz: Pritisnite dugme

Menu (Meni)

, a zatim izaberite meni INFORMATION (INFORMACIJE).

Deo

Opis

PRINT MENU MAP (ŠTAMPAJ MAPU
MENIJA)

Štampa mapu menija kontrolne table na kojoj se vidi raspored i trenutne
postavke stavki menija kontrolne table.

PRINT CONFIGURATION (KONFIGURACIJA
ŠTAMPANJA)

Štampa stranice sa konfiguracijom uređaja na kojima su prikazane postavke
štampača i instalirana dodatna oprema.

PRINT SUPPLIES STATUS PAGE (ŠTAMPAJ
STANJE POTROŠNOG MATERIJALA)

Štampa informacije o okvirnom stanju potrošnog materijala; pruža statističke
podatke o ukupnom broju odštampanih stranica i obavljenih zadataka,
serijskom broju, broju stranica i informacije o održavanju.

HP daje informacije o stanju potrošnog materijala kako bi korisnicima bio
olakšan rad sa uređajem. Stvarna količina preostalog potrošnog materijala
se može razlikovati od informacija o okvirnom stanju koje ste dobili.

PRINT USAGE PAGE (ŠTAMPAJ STRANICU
O KORIŠĆENJU)

Štampa pregled svih veličina stranica koje su prošle kroz uređaj, navodi da
li su bile jednostrano ili dvostrano štampane i daje izveštaj o broju stranica.

ŠTAMPAJ PROBNU STRANICU

Štampa probnu stranicu.

PRINT FILE DIRECTORY (ŠTAMPAJ
DIREKTORIJUM SA DATOTEKAMA)

Štampa ime i lokaciju datoteka sačuvanih u uređaju.

PRINT PCL FONT LIST (ŠTAMPAJ LISTU
PCL FONTOVA)

Štampa dostupne PCL fontove.

PRINT PS FONT LIST (ŠTAMPAJ LISTU PS
FONTOVA)

Štampa dostupne PS fontove.

18

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW