HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - meni Štampanje

background image

meni Štampanje

Ove postavke utiču samo na zadatke bez identifikovanih svojstava. Većina zadataka prepoznaje sva
svojstva i zamenjuje vrednosti koje su postavljene u ovom meniju.

Za prikaz: Pritisnite dugme

Menu (Meni)

, izaberite meni CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE

UREĐAJA), a zatim izaberite meni ŠTAMPANJE.

NAPOMENA:

Vrednosti pored kojih se nalazi zvezdica (*) predstavljaju fabričke vrednosti. Neke

stavke menija nemaju fabrički postavljene vrednosti.

Stavka menija

Vrednosti

Opis

COPIES (KOPIJE)

Opseg: 1 - 32000

Podešavanje podrazumevanog broja
kopija za zadatke za štampanje.
Podrazumevani broj je 1.

DEFAULT PAPER SIZE
(PODRAZUMEVANA VELIČINA
STRANICE)

Pojaviće se lista dostupnih veličina
papira.

Podešavanje podrazumevane veličine
papira.

DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE
(PODRAZUMEVANA STANDARDNA
VELIČINA PAPIRA)

UNIT OF MEASURE (MERNA
JEDINICA)

X DIMENSION (X DIMENZIJA)

Y DIMENSION (Y DIMENZIJA)

Podešavanje podrazumevane veličine za
svaki prilagođeni zadatak štampanja.

DUPLEX (DVOSTRANO)

OFF (ISKLJUČENO)*

ON (UKLJUČENO)

Omogućavanje ili onemogućavanje
dvostranog štampanja.

NAPOMENA:

Ovaj meni je dostupan

samo na modelima d, dn i x.

DUPLEX BINDING (DVOSTRANO
POVEZIVANJE)

LONG EDGE (DUGA IVICA)*

SHORT EDGE (KRATKA IVICA)

Menjanje ivice za povezivanje pri dupleks
štampanju.

NAPOMENA:

Ovaj meni je dostupan

samo na modelima d, dn i x.

OVERRIDE A4/LETTER (ZAMENI A4/
LETTER)

NO (NE)

YES (DA)*

Podešavanje uređaja da štampa zadatak
veličine A4 na papiru formata Letter kada
papir veličine A4 nije stavljen u uređaj.

MANUAL FEED (RUČNO UMETANJE)

OFF (ISKLJUČENO)*

ON (UKLJUČENO)

Podešavanje postavke MANUAL FEED
(RUČNO UMETANJE)
kao
podrazumevane za zadatke za koje se ne
bira ležište.

SRWW

meni Podešavanje uređaja

21

background image

Stavka menija

Vrednosti

Opis

NASTAVLJANJE OD IVICE DO IVICE

NO (NE)*

YES (DA)

Menjanje površine za štampanje papira
formata Letter i A4 na površinu od 2 mm od
leve i desne ivice za jednostrano
štampanje. Standardna površina za
štampanje je 4 mm od leve i desne ivice.

COURIER FONT (COURIER FONT)

REGULAR (STANDARDNI)*

DARK (TAMAN)

Izbor verzije Courier fonta.

Postavka DARK (TAMAN) predstavlja
interni Courier font koji je dostupan na
štampačima serije HP LaserJet III ili na
prethodnih verzijama.

WIDE A4 (ŠIROKO NA A4)

NO (NE) *

YES (DA)

Menjanje veličine površine za štampanje
na papiru veličine A4.

NO (NE): Moguće je odštampati u jednom
redu sedamdeset osam znakova veličine
10.

YES (DA): Moguće je odštampati u jednom
redu osamdeset znakova veličine 10.

PRINT PS ERRORS (ŠTAMPAJ PS
GREŠKE)

OFF (ISKLJUČENO)*

ON (UKLJUČENO)

Štampanje stranice s PS greškama.

PRINT PDF ERRORS (ŠTAMPAJ PDF
GREŠKE)

OFF (ISKLJUČENO)*

ON (UKLJUČENO)

Štampanje stranice s PDF greškama.