HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - podmeni PCL

background image

podmeni PCL

Ovaj meni konfiguriše postavke za kontrolni jezik štampača.

Za prikaz: Pritisnite dugme

Menu (Meni)

, izaberite meni CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE

UREĐAJA), zatim izaberite meni ŠTAMPANJE, a potom izaberite meni PCL (PCL).

NAPOMENA:

Vrednosti pored kojih se nalazi zvezdica (*) predstavljaju fabričke vrednosti. Neke

stavke menija nemaju fabrički postavljene vrednosti.

Deo

Vrednosti

Opis

FORM LENGTH (DUŽINA
OBRASCA)

Postavlja vertikalni prored na 5 do 128 redova za
podrazumevanu veličinu papira. Podrazumevana postavka
je 60.

ORIENTATION (POLOŽAJ)

PORTRAIT (USPRAVNO)*

LANDSCAPE (POLOŽENO)

Podešavanje podrazumevane orijentacije stranice.

FONT SOURCE (IZVOR
FONTA)

Pojaviće se lista dostupnih
izvora fontova.

Bira izvor fonta. Podrazumevana postavka je INTERNAL
(UNUTRAŠNJI)
.

FONT NUMBER (BROJ
FONTA)

Uređaj svakom fontu dodeljuje broj i dodaje taj broj PCL listi
fontova. Opseg je od 0 do 102. Podrazumevana vrednost je
0.

FONT PITCH (VELIČINA
FONTA)

Bira

veličinu fonta. Ova stavka se nekada ne pojavljuje, u

zavisnosti od toga koji ste font izabrali. Opseg je od 0,44 do
99,99. Podrazumevana postavka je 10,00.

22

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

Deo

Vrednosti

Opis

SYMBOL SET (SKUP
SIMBOLA)

Prikazaće se dostupni skupovi
simbola.

Izaberite bilo koji simbol iz nekoliko skupova simbola
dostupnih na kontrolnoj tabli uređaja. Skup simbola je
jedinstvena grupa svih znakova fonta. PC-8 (PC-8) ili PC-850
(PC-850)
se preporučuje za znakove za crtanje pomoću linija
Podrazumevana postavka je PC-8 (PC-8).

APPEND CR TO LF (DODAJ
CR POSLE LF)

NO (NE)*

YES (DA)

Dodavanje znaka za kraj reda svakom redu kod štampanja
PCL zadataka kompatibilnih sa prethodnim verzijama (čist
tekst, bez kontrole zadataka). Neka okruženja pokazuju novi
red samo pomoću jednog kontrolnog koda.

SUPPRESS BLANK PAGES
(IGNORIŠI PRAZNE
STRANICE)

NO (NE)*

YES (DA)

Kada generišete svoj PCL, umeću se i dodatni pokretni
obrasci koji bi prouzrokovali štampanje jedne ili više praznih
stranica. Izaberite YES (DA) da bi se pokretni obrasci
ignorisali ukoliko je stranica prazna.

MEDIA SOURCE MAPPING
(MAPIRANJE IZVORA
MEDIJA)

Komanda PCL5 MEDIA SOURCE MAPPING (MAPIRANJE
IZVORA MEDIJA)
bira ulazno ležište prema broju koji
izvršava mapiranje ka raznim dostupnim ležištima i
jedinicama za ubacivanje.

STANDARD
(STANDARDNO)
*

Numerisanje se zasniva na novijim verzijama HP LaserJet
štampača sa ažuriranim izmenama u numerisanju ležišta i
jedinica za ubacivanje.

CLASSIC (KLASIČNO)

Numerisanje se zasniva na HP LaserJet 4 štampačima i
ranijim modelima.