HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - meni Početne vrednosti

background image

meni Početne vrednosti

Pomoću menija RESETS (POČETNE VREDNOSTI) možete vratiti fabričke vrednosti, onemogućiti i
omogućiti režim spavanja i ažurirati uređaj nakon postavljanja novog potrošnog materijala.

Za prikaz: Pritisnite dugme

Menu (Meni)

, izaberite meni CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE

UREĐAJA), a zatim izaberite meni RESETS (POČETNE VREDNOSTI).

NAPOMENA:

Vrednosti pored kojih se nalazi zvezdica (*) predstavljaju fabričke vrednosti. Neke

stavke menija nemaju fabrički postavljene vrednosti.

38

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

Deo

Podstavka

Vrednosti

Opis

RESTORE FACTORY
SETTINGS (VRAĆANJE
FABRIČKIH POSTAVKI)

Čišćenje bafera stranice,
uklanjanje svih privremenih
ličnih podataka, vraćanje
prvobitnog okruženja štampača i
vraćanje svih postavki na
podrazumevane vrednosti.

SLEEP MODE (REŽIM
MIROVANJA)

OFF (ISKLJUČENO)

ON (UKLJUČENO)*

Biranje da li je uređaju
dozvoljeno da prelazi u režim
spavanja. Ukoliko isključite ovo
podešavanje, nećete biti u
mogućnosti da izmenite
postavke u meniju SLEEP
DELAY (VREME DO
MIROVANJA)
.

SRWW

meni Podešavanje uređaja

39