HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - meni Podešavanje sistema

background image

meni Podešavanje sistema

Pomoću menija SYSTEM SETUP (PODEŠAVANJE SISTEMA) možete promeniti podrazumevane
postavke konfiguracije uređaja, kao što su režim mirovanja, karakter uređaja (jezik) i uklanjanje
zaglavljenog papira.

Za prikaz: Pritisnite dugme

Menu (Meni)

, izaberite meni CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE

UREĐAJA), a zatim izaberite meni SYSTEM SETUP (PODEŠAVANJE SISTEMA).

NAPOMENA:

Vrednosti pored kojih se nalazi zvezdica (*) predstavljaju fabričke vrednosti. Neke

stavke menija nemaju fabrički postavljene vrednosti.

Deo

Podstavka

Vrednosti

Opis

DATE/TIME (DATUM/VREME)

DATE (DATUM)

- - - - /[MMM]/[DD] YEAR = (- - - - /
[MMM]/[DD] GODINA =)

[YYYY]/- - - /[DD] MONTH=
([GGGG]/- - - /[DD] MESEC=)

[YYYY]/[MMM]/- - DAY=
([GGGG]/[MMM]/- - DAN=)

Podešavanje tačnog datuma.
Opseg godina je od 2009 do 2037.

DATE FORMAT (FORMAT
PODATAKA)

YYYY/MMM/DD (DD/MM/GGGG)
*

MMM/DD/YYYY (MMM/DD/
GGGG)

DD/MMM/YYYY (DD/MMM/
GGGG)

Biranje redosleda prikaza godine,
meseca i dana u datumu.

TIME (VREME)

- - :[MM] [PM] HOUR = (- - :[MM]
[PM] ČAS =)

[HH]: ([ČČ]:) - - [PM] MINUTE= (-
- [PM] MINUTI=)

[HH]:[MM] - - AM/PM= ([ČČ]:
[MM] - - AM/PM=)

Biranje formata za prikaz vremena.

TIME FORMAT (FORMAT
VREMENA)

12 HOUR (12 ČASOVA)*

24 HOUR (24 ČASA)

Biranje željenog formata za prikaz
vremena: 12 HOUR (12
ČASOVA)
ili 24 HOUR (24
ČASA)
.

26

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

Deo

Podstavka

Vrednosti

Opis

JOB STORAGE LIMIT
(OGRANIČENJE SKLADIŠTA
ZADATAKA)

Stalna vrednost

Opseg: 1–100

Podrazumevana vrednost = 32

Određivanje broja zadataka za
brzo kopiranje koje je moguće
pohraniti u uređaju.

JOB HELD TIMEOUT
(TRAJANJE ČUVANJA
ZADATAKA)

OFF (ISKLJUČENO)*

1 HOUR (1 SAT)

4 HOURS (4 ČASA)

1 DAY (1 DAN)

1 WEEK (1 SEDMICA)

Određivanje koliko dugo će zadaci
za brzo štampanje biti čuvani pre
nego što budu izbrisani iz reda za
štampanje. Ova stavka menija se
prikazuje samo kada je instaliran
čvrsti disk.

SHOW ADDRESS (PRIKAŽI
ADRESU)

AUTO (AUTOMATSKO)

OFF (ISKLJUČENO)*

Određivanje da li će IP adresa
uređaja biti prikazana na ekranu sa
porukom Ready (Spreman).

TIHI REŽIM

OFF (ISKLJUČENO)*

ON (UKLJUČENO)

Smanjivanje buke tokom
štampanja. Kada je uključeno ovo
podešavanje, uređaj nešto sporije
štampa.

TRAY BEHAVIOR
(PONAŠANJE FIOKA)

Kontrola rada uređaja sa ležištima
za papir i uputstava na kontrolnoj
tabli koja se na njih odnose .

USE REQUESTED TRAY
(KORISTI NAVEDENO
LEŽIŠTE)

EXCLUSIVELY (ISKLJUČIVO)*

FIRST (PRVA)

Podešavanje načina na koji se
upravlja zadacima za koje je
navedeno određeno ulazno
ležište.

EXCLUSIVELY
(ISKLJUČIVO)
: Uređaj nikad
ne bira drugo ležište ako je
korisnik naveo koje ležište
treba da se koristi, i u slučaju
da je to ležište prazno.

FIRST (PRVA): Uređaj može
koristiti drugo ležište ako je
navedeno ležište prazno, i u
slučaju da je korisnik naveo
koje će se ležište koristiti za
obavljanje zadatka.

SRWW

meni Podešavanje uređaja

27

background image

Deo

Podstavka

Vrednosti

Opis

MANUALLY FEED PROMPT
(PITANJE O RUČNOM
UMETANJU)

ALWAYS (UVEK)*

UNLESS LOADED (UKOLIKO
NIJE NAPUNJENA)

Definisanje da li će se izvršiti ručno
umetanje papira kada vrsta ili
veličina papira za zadatak ne
odgovara vrsti i veličini koja je
konfigurisana za ležište 1.

ALWAYS (UVEK): Uvek ćete
biti upitani da li želite da se
izvrši zadatak za štampanje
sa ručnim umetanjem papira.

UNLESS LOADED
(UKOLIKO NIJE
NAPUNJENA)
: Poruka će se
pojaviti samo kada je
višenamensko ležište prazno
ili kada se ne poklapa vrsta i
veličina zadatka.

PS DEFER MEDIA (ODLOŽI
PS ZA MEDIJE)

ENABLED (OMOGUĆENO)*

DISABLED (ONEMOGUĆENO)

Definisanje načina rada sa
papirom pri štampanju iz
upravljačkog programa za
štampanje Adobe PS.

ENABLED (OMOGUĆENO):
Koristi HP model rada sa
papirom.

DISABLED
(ONEMOGUĆENO)
: Koristi
Adobe PS model rada sa
papirom.

SIZE/TYPE PROMPT
(PITANJE O VELIČINI/TIPU)

DISPLAY (PRIKAZ)*

DO NOT DISPLAY (NE
PRIKAZUJ)

Definisanje da li će se pojavljivati
poruka za konfiguraciju ležišta
svaki put kada je ležište zatvoreno.

DISPLAY (PRIKAZ): Kada je
ležište zatvoreno, biće
prikazana poruka za
konfiguraciju ležišta. Možete
konfigurisati veličinu i vrstu
ležišta direktno iz ove poruke.

DO NOT DISPLAY (NE
PRIKAZUJ)
: Poruka za
konfiguraciju ležišta neće biti
prikazana.

USE ANOTHER TRAY
(KORISTI NEKO DRUGO
LEŽIŠTE)

ENABLED (OMOGUĆENO)*

DISABLED (ONEMOGUĆENO)

Definisanje da li ćete biti upitani da
izaberete neko drugo ležište kada
je navedeno ležište prazno.

ENABLED (OMOGUĆENO):
Korisnik će biti upitan da doda
papir u izabrano ležište ili da
izabere neko drugo ležište.

DISABLED
(ONEMOGUĆENO)
: Korisnik
će biti upitan da doda papir u
prethodno izabrano ležište.

28

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW

background image

Deo

Podstavka

Vrednosti

Opis

DUPLEX BLANK PAGES
(DVOSTRANO PRAZNE
STRANICE)

AUTO (AUTOMATSKO)*

YES (DA)

Određivanje načina rada pri
dvostranom štampanju (dupleks
štampanje).

AUTO (AUTOMATSKO):
Omogućava opciju Napredno
dvostrano štampanje, koja
daje uputstva uređaju da ne
štampa obe strane ukoliko je
druga strana prazna. Na ovaj
način povećava se brzina
štampanja.

YES (DA): Onemogućava
opciju Napredno dvostrano
štampanje, tako da uređaj
štampa dvostrano papir i u
slučaju da je druga strana
prazna.

NAPOMENA:

Ova opcija je

dostupna samo na HP LaserJet
P3011n i HP LaserJet P3011dn
štampaču.

IMAGE ROTATION
(ROTIRANJE SLIKE)

STANDARD (STANDARDNO)*

ALTERNATE (NAIZMENIČNO)

Izaberite podešavanje
ALTERNATE (NAIZMENIČNO)
ako imate poteškoća s
poravnavanjem slika na
odštampanim obrascima.

SLEEP DELAY (VREME DO
MIROVANJA)

1 MINUTE (1 MINUT)

15 MINUTES (15 MINUTA)

30 MINUTES (30 MINUTA)*

45 MINUTES (45 MINUTA)

60 MINUTES (60 MINUTA)

90 MINUTES (90 MINUTA)

2 HOURS (2 ČASA)

Smanjuje potrošnju energije kada
je uređaj neaktivan određeni
vremenski period.

WAKE TIME (VREME
BUĐENJA)

<DAN U SEDMICI>

OFF (ISKLJUČENO)*

CUSTOM (PRILAGOĐENA)

Konfigurisanje vreme buđenja
uređaja za svaki dan.

DISPLAY BRIGHTNESS
(PRIKAZIVANJE SVETLINE)

Opseg je od 1 do 10.

Definisanje osvetljenosti ekrana na
kontrolnoj tabli. Podrazumevana
postavka je 5.

PERSONALITY (KARAKTER)

AUTO (AUTOMATSKO)*

PCL (PCL)

PDF (PDF)

PS (PS)

Podešavanje podrazumevanog
karaktera.

CLEARABLE WARNINGS
(UKLONJIVA UPOZORENJA)

JOB (ZADATAK)*

ON (UKLJUČENO)

Određuje da li će se upozorenje
izbrisati sa kontrolne table kada se
postavi novi zadatak.

SRWW

meni Podešavanje uređaja

29

background image

Deo

Podstavka

Vrednosti

Opis

AUTO CONTINUE
(AUTOMATSKO
NASTAVLJANJE)

OFF (ISKLJUČENO)

ON (UKLJUČENO)*

Određuje ponašanje uređaja kada
u sistemu dođe do greške koja
podržava automatsko
nastavljanje.

JAM RECOVERY
(UKLANJANJE
ZAGLAVLJENIH MEDIJA)

AUTO (AUTOMATSKO)*

OFF (ISKLJUČENO)

ON (UKLJUČENO)

Definisanje da li će uređaj pokušati
ponovo da odštampa stranice
nakon zaglavljivanja papira.

AUTO (AUTOMATSKO): Uređaj
će ponovo odštampati stranice ako
ima dovoljno memorije za brzo
dvostrano štampanje.

RAM DISK (RAM DISK)

AUTO (AUTOMATSKO)*

OFF (ISKLJUČENO)

Određuje način konfigurisanja
funkcije RAM disk. Ova opcija je
dostupna samo ako nije instaliran
čvrsti disk i ako na štampaču ima
najmanje 8 MB memorije.

AUTO (AUTOMATSKO): Uređaj
će odrediti optimalnu veličinu RAM
diska na osnovu količine dostupne
memorije.

OFF (ISKLJUČENO): RAM disk će
biti onemogućen, ali će minimalni
RAM disk i dalje biti aktivan.

LANGUAGE (JEZIK)

Pojaviće se lista dostupnih jezika.

Podešavanje jezika za uređaj.
Podrazumevani jezik je ENGLISH
(ENGLESKI)
.