HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - meni Pokaži mi kako

background image

meni Pokaži mi kako

Uputstva za korišćenje uređaja možete štampati pomoću menija SHOW ME HOW (POKAŽI MI
KAKO)
.

Za prikaz: Pritisnite dugme

Menu (Meni)

, a zatim izaberite meni SHOW ME HOW (POKAŽI MI

KAKO).

Deo

Objašnjenje

CLEAR JAMS (UKLANJANJE
ZAGLAVLJENOG PAPIRA)

Daje uputstva za uklanjanje zaglavljenog papira u uređaju.

LOAD TRAYS (UMETANJE PAPIRA U FIOKE) Daje uputstva za postavljanje i konfigurisanje ležišta.

LOAD SPECIAL MEDIA (UMETANJE
POSEBNIH MEDIJA)

Daje uputstva za postavljenje specijalnih medija za štampanje, kao što su
koverte, folije i nalepnice.

PRINT BOTH SIDES (ODŠTAMPAJ OBE
STRANICE)

Daje uputstva za obostrano štampanje (dupleks štampanje).

SUPPORTED PAPER (PODRŽANI TIPOVI
PAPIRA)

Daje listu podržanih papira i medija za štampanje.

PRINT HELP GUIDE (VODIČ KROZ POMOĆ
ZA ŠTAMPANJE)

Štampanje stranice sa vezama ka dodatnoj pomoći na Webu.

PRIKAZI PROIZVODA

Štampa stranicu s objašnjenjem delova uređaja.

SRWW

meni Pokaži mi kako

15