HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - meni Upravljanje potrošnim materijalom

background image

meni Upravljanje potrošnim materijalom

Pomoću ovog menija konfigurišite način na koji će vas uređaj upozoriti kada potrošni materijal bude pri
kraju procenjenog radnog veka.

Za prikaz: Pritisnite dugme

Menu (Meni)

, a zatim izaberite meni UPRAVLJANJE POTROŠNIM

MATERIJALOM.

NAPOMENA:

Vrednosti pored kojih se nalazi zvezdica (*) predstavljaju fabričke vrednosti. Neke

stavke menija nemaju fabrički postavljene vrednosti.

Stavka menija

Stavka podmenija

Vrednosti

Opis

PRI KRAJU

CRNI KERTRIDŽ

STOP (STANI)

PITAJ ZA NASTAVAK

CONTINUE (NASTAVI)*

Izaberite radnju koju uređaj treba
da obavi kada kertridž za
štampanje bude pri kraju
procenjenog radnog veka.

STOP (STANI): Uređaj će se
zaustaviti i neće raditi sve dok ne
zamenite kertridž.

PITAJ ZA NASTAVAK: Uređaj
će se zaustaviti i neće raditi sve
dok ne zatvorite poruku s
obaveštenjem.

CONTINUE (NASTAVI): Uređaj
će prikazati poruku s
obaveštenjem, ali će nastaviti da
štampa.

KORISNIČKI DEFINISAN
NIZAK NIVO

CRNI KERTRIDŽ

Pomoću dugmadi sa strelicom ili
numeričke tastature unesite pri
kojem procentu procenjenog
radnog veka kertridža želite da
vas uređaj upozori.

20

Poglavlje 2 Kontrolna tabla

SRWW