HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Čuvanje zadataka

background image

Čuvanje zadataka

Na uređaju možete sačuvati određene zadatke da biste mogli da ih odštampate u bilo kom trenutku.
Sačuvane zadatke možete deliti sa ostalim korisnicima ili mogu biti privatni.

62

Poglavlje 4 Korišćenje štampača na Macintosh računarima

SRWW

background image

NAPOMENA:

Za dodatne informacije o mogućnostima skladištenja zadataka, pogledajte

Korišćenje

mogućnosti skladištenja zadataka na stranici 95

.

1.

U meniju Datoteka kliknite na opciju Štampanje.

2.

Otvorite meni Skladište zadataka.

3.

U padajućoj listi Režim skladišta zadataka izaberite tip sačuvanog zadatka.

4.

Da biste koristili korisnički definisano ime korisničko ime ili ime zadatka, kliknite na dugme
Korisnički definisano, a zatim unesite korisničko ime ili ime zadatka.

Izaberite koju opciju treba koristiti ako postoji drugi sačuvani zadatak sa istim imenom.

Koristi ime zadatka + (1 - 99)

Dodajte jedinstveni broj na kraj imena zadatka.

Zameni postojeću datoteku

Zamenite postojeći uskladišteni zadatak novim.

5.

Ako ste izabrali opciju Uskladišten zadatak ili opciju Lični zadatak u 3. koraku, možete da zaštitite
zadatak pomoću PIN koda. Unesite 4-cifreni broj u polje Koristi PIN za štampanje. Kada neka
treća osoba pokuša da odštampa zadatak, uređaj traži da se unese PIN kod.