HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Štampanje naslovne stranice

background image

Štampanje naslovne stranice

Možete odvojeno da odštampate naslovnu stranicu za dokument koja sadrži poruku (kao što je
„Poverljivo“).

1.

U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).

2.

Izaberite upravljački program.

60

Poglavlje 4 Korišćenje štampača na Macintosh računarima

SRWW

background image

3.

Otvorite meni Cover Page (Naslovna stranica), zatim izaberite da li želite da se naslovna stranica
štampa Before Document (Pre dokumenta) ili After Document (Posle dokumenta).

4.

U meniju Cover Page Type (Tip naslovne stranice) izaberite poruku koju želite da odštampate na
naslovnoj stranici.

NAPOMENA:

Da biste odštampali praznu naslovnu stranicu, izaberite stavku Standard

(Standardno) kao vrednost stavke Cover Page Type (Tip naslovne stranice).