HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Štampanje više stranica na jednom listu papira u operativnom sistemu za Macintosh

background image

Štampanje više stranica na jednom listu papira u operativnom sistemu za

Macintosh

Možete da odštampate više od jedne stranice na jednom listu papira. Ova funkcija pruža ekonomičan
način za štampanje stranica sa radnim verzijama.

1.

U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).

2.

Izaberite upravljački program.

3.

Otvorite meni Layout (Raspored).

4.

Pored stavke Pages per Sheet (Stranica na listu) izaberite broj stranica koji želite da odštampate
na svakom listu (1, 2, 4, 6, 9 ili 16).

SRWW

Korišćenje funkcija upravljačkog programa za Macintosh

61

background image

5.

Pored stavke Layout Direction (Smer raspoređivanja) izaberite raspored i položaj stranica na listu.

6.

Pored stavke Borders (Ivice) izaberite tip ivice koja treba da se štampa oko svake stranice na listu.