HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korišćenje menija Services (Usluge)

background image

Korišćenje menija Services (Usluge)

Ako je proizvod povezan na mrežu, koristite karticu Services (Usluge) da dobijete informacije o
proizvodu i statusu potrošnog materijala.

1.

U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).

2.

Otvorite meni Services (Usluge).

3.

Da biste otvorili ugrađeni Web server i obavili zadatak u vezi sa održavanjem, uradite sledeće:

a.

Izaberite stavku Device Maintenance (Održavanje uređaja).

b.

Izaberite zadatak sa padajuće liste.

c.

Kliknite na dugme Launch (Pokreni).

4.

Da biste posetili različite Web lokacije sa podrškom za ovaj uređaj, uradite sledeće:

a.

Izaberite stavku Services on the Web (Usluge na Webu).

b.

Izaberite stavku Internet Services (Internet usluge), zatim izaberite željenu opciju sa
padajuće liste.

c.

Kliknite na dugme Go! (Idi!).

SRWW

Korišćenje funkcija upravljačkog programa za Macintosh

63

background image

64

Poglavlje 4 Korišćenje štampača na Macintosh računarima

SRWW

background image

5