HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampanje u operativnom sistemu Macintosh

background image

Kreiranje i upotreba unapred podešenih postavki za štampanje u

operativnom sistemu Macintosh

Koristite unapred podešene postavke za štampanje da biste sačuvali trenutne postavke upravljačkog
programa štampača za ponovnu upotrebu.

Kreiranje unapred podešenih postavki za štampanje

1.

U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).

2.

Izaberite upravljački program.

3.

Izaberite postavke za štampanje.

4.

U okviru Presets (Unapred podešene postavke) kliknite na stavku Save As... (Sačuvaj kao...) i
unesite naziv za unapred podešenu postavku.

5.

Kliknite na dugme OK.

Korišćenje unapred podešenih postavki za štampanje

1.

U meniju File (Datoteka), kliknite na stavku Print (Štampanje).

2.

Izaberite upravljački program.

3.

U okviru Presets (Unapred podešene postavke), izaberite željenu postavku za štampanje.

NAPOMENA:

Da biste koristili podrazumevane postavke upravljačkog programa štampača, izaberite

opciju Standard (Standardno).